CampagneCrew-docentenpagina

Lesbeschrijving

Waarom dit lespakket?

Veilig gedrag als fietser in het verkeer is belangrijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. Helaas zijn fietsers hier niet altijd mee bezig. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat de meeste fietsers (ook jongeren) zich bewust zijn van het verbod op gebruik van je smartphone op de fiets. Toch doen nog veel jongeren het, vaak onbewust, nog wel. Misschien vanwege sociale druk (angst om berichtjes te missen), misschien door verveling.

De overheid voert daarom ieder jaar campagnes in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, de Fietsersbond en bedrijven.

Binnen Totally Traffic willen we – in aansluiting op deze campagnes – jongeren oproepen om zelf mee te denken over de vraag hoe we ze zich meer bewust kunnen worden van hun eigen verantwoordelijkheid in veilig verkeersgedrag. Dit past binnen onze missie “Maakeenpuntvannul.nl” , waarmee we het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-Holland naar nul willen terugdringen. Die missie kan alleen slagen als alle overheden, het onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties EN weggebruikers (ook jongeren) zelf samenwerken!

Met behulp van dit lespakket denken ze zelf goed na over het belang van veilig verkeersgedrag. En ook de manier waarop andere jongeren hiertoe kunnen worden bewogen. We zijn blij dat u de lesopdracht wilt inzetten en zo een bijdrage wilt leveren aan de campagne. We hopen van harte dat u met dit materiaal een boeiende les over het onderwerp kunt geven en de leerlingen aanmoedigt mee te doen met de wedstrijd.


Thema MONO: geen afleiding van je smartphone tijdens het rijden

Dit jaar kent de CampagneCrew een bijzondere editie. Naast het leereffect voor de leerlingen wordt het competitie-element vergroot door een provinciale èn landelijke posterwedstrijd te organiseren. De provinciale winnaar gaat automatisch door naar de landelijke finale, waarin ze het opnemen tegen de winnaars uit Zeeland, Noord-Brabant en de Regio Amsterdam. Met mooie prijzen en een dagje Efteling in het vooruitzicht!

Om mee te doen aan de wedstrijd zijn er twee belangrijke eisen aan de inhoud van de campagne:

 • Het thema is MONO: dus zonder afleiding deelnemen in het verkeer (met als bekendste afleiding: de smartphone) 
 • Het wordt een A3 posterwedstrijd. En wel zodanig dat de landelijke posterwinnaar zijn/haar poster in 2021 terug gaat zien langs de Nederlandse wegen! 

De lesopdracht

De oproep aan de jongeren luidt: Maak een poster waarmee je andere jongeren overtuigt zich veilig te gedragen door geen afleiding te hebben als je aan het verkeer deelneemt.

Geef een korte toelichting hoe de campagne moet worden uitgevoerd.

Om deze opdracht te kunnen invullen, is bijgaand lespakket ontwikkeld met een kopieerbare leerlingenhandleiding. Het gemaakte werk kunt u insturen voor de wedstrijd. 

Lessuggesties

Klassikaal

1. Bespreek het belang van verkeersveilig gedrag. Daaronder valt natuurlijk geen smartphonegebruik, maar ook goede fietsverlichting en geen hinder veroorzaken. Bespreek daarbij de eigen ervaringen van de jongeren aan de hand van vragen zoals:

• Gebruik je je smartphone wel eens op de fiets en zo ja hoe vaak en waarom?

• Wat zijn de risico’s voor anderen èn jezelf als je dit doet?

• Wat wil je je leeftijdsgenoten meegeven voor een veiliger verkeersgedrag?

2. Zoek campagnefilmpjes en -posters van de overheid op internet, zoals www.daarkunjemeethuiskomen.nl en www.maakeenpuntvannul.nl. Vertel erbij dat uit onderzoek is gebleken dat veruit de meeste jongeren best weten dat smartphone gebruik tijdens het fietsen verboden is, maar dat meer dan de helft het toch doet.

De volgende stappen kunt u klassikaal of in groepjes doen:

3. Deel de leerlingenhandleiding uit.  

4. Lees en bespreek de leerlingenhandleiding en de tips.

5. Aan de slag met de opdracht.

6. (Optioneel) Indien meerdere campagneposters zijn gemaakt: laat jongeren het aan elkaar presenteren en elkaar feedback geven. Bespreek daarbij ook hoe de poster zou moeten worden ingezet en welk effect ervan kan worden verwacht.

7. Stuur de ontwerpen (allemaal, of een selectie) in via totallytrafficzuidholland.nl/campagnecrew.

Wedstrijdregels

De regels, algemeen: 

 1. Alle jongeren in de eerste 2 leerjaren van het Voortgezet Onderwijs èn alle jaren van het praktijkonderwijs in Zuid-Holland mogen meedoen aan de wedstrijd.
 2. Iedere campagneposter mag één keer worden ingediend.
 3. Het aantal inzendingen per school is onbeperkt.
 4. De campagneposters mogen geen aanstootgevende (bloot/geweld), racistische of discriminerende inhoud bevatten.

Les reserveren:

 1. Scholen die willen deelnemen, moeten de les reserveren via www.totallytrafficzuidholland.nl/les/campagnecrew 
 2. Jongeren die op eigen initiatief meedoen kunnen meedoen door hun inzending te uploaden via www.totallytraffic.nl/campagnecrew

Insturen inzendingen:

 1. Inzendingen moeten uiterlijk 12 februari 2021 binnen zijn. Let op: indienen kan vanaf 16 november 2020.
 2. Alle inzendingen moeten digitaal worden ingestuurd via de website www.totallytrafficzuidholland.nl/campagnecrew 
 3. De inzendingen moeten ook op hogere resolutie beschikbaar zijn voor het geval de deelnemer in de finale terechtkomt. In dat geval zal de organisatie per DM contact opnemen met het verzoek om de hogere resolutie beelden op te sturen.
 4. Zie 'de regels t.a.v. de posters' voor bijzondere aanvullende regels voor inzending. 
 5. Alle inzendingen worden eigendom van het ROV-ZH en kunnen komen te staan op www.totallytraffic.nl en andere social media.
 6. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

Aanvullende regels t.a.v. de posters 

 1. De posters moeten een staand formaat hebben, minimaal  A3, met onderaan (een balk met) het logo van TotallyTraffic maakteenpuntvannul. Het logo staat op www.totallytraffic.nl/les/campagnecrew 
 2. De A3 posters moeten minimaal een resolutie hebben van 150 dpi. Ideaal is een resolutie van 300dpi.
 3. De slogan moet kort en bondig zijn.
 4. Zorg ervoor dat alles ook op grote afstand goed zichtbaar is.

Problemen met uploaden? Mail dan naar: projectleider@totallytrafficzuidholland.nl.

Maak een punt van nul