CampagneCrew-docentenpagina

Lesbeschrijving

Waarom dit lespakket?

Veilig gedrag als fietser in het verkeer is belangrijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. Helaas zijn fietsers hier niet altijd mee bezig. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat de meeste fietsers (ook jongeren) zich terdege bewust zijn van het belang van goede fietsverlichting. Toch fietst nog steeds een groot aantal jongeren zonder goede verlichting. Ook zijn de bellende en 'appende' fietser niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De overheid voert daarom ieder jaar campagnes i.s.m. Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, de Fietsersbond en bedrijven.

Binnen TotallyTraffic willen we – in aansluiting op deze campagnes – jongeren oproepen om zelf mee te denken over de vraag hoe we kunnen bereiken, dat jongeren zich meer bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag, goede fietsverlichting, etc. “Jongeren voor jongeren” dus. Dit past binnen onze missie “Maakeenpuntvannul” , waarmee we het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-Holland naar nul willen terugdringen. Die missie kan slagen als alle overheden, het onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties EN weggebruikers (ook jongeren) zelf samenwerken!

Met behulp van dit lespakket denken ze zelf goed na over het belang van veilig verkeersgedrag, maar vooral over de manier waarop andere jongeren hiertoe kunnen worden bewogen. We zijn blij als u de lesopdracht wilt inzetten en zo een bijdrage wilt leveren aan de campagne. We hopen van harte dat u met dit materiaal een boeiende les over het onderwerp kunt geven en de leerlingen aanmoedigt mee te doen met de wedstrijd.

De lesopdracht

De oproep aan de jongeren luidt: Maak een poster, filmpje, rap, lied, t-shirt, spandoek of ander campagnemiddel waarmee je andere jongeren overtuigt zich veilig te gedragen in het verkeer. 

Geef een korte toelichting hoe de campagne moet worden uitgevoerd.

Om deze opdracht te kunnen invullen, is bijgaand lespakket ontwikkeld met een kopieerbare jongerenhandleiding. Het gemaakte werk kunt u insturen voor de wedstrijd.

Lessuggesties

Klassikaal

1. Bespreek het belang van verkeersveilig gedrag zoals bijvoorbeeld goede fietsverlichting, geen smartphonegebruik, etc en de eigen ervaringen van de jongeren aan de hand van vragen zoals:

 • Waarom is het belangrijk te checken of je fietsverlichting werkt (of losse lampjes)?
 • Wat zijn de risico’s als je licht niet in orde is? Voor jezelf? Voor anderen?
 • Werkt jouw fietslicht? En waarom (of waarom niet)?
 • Waarom is het gevaarlijk om je smartphone te gebruiken tijdens het fietsen?

2. Zoek campagnefilmpjes en -posters van de overheid op internet, zoals www.daarkunjemeethuiskomen.nl en www.maakeenpuntvannul.nl.  Vertel erbij dat uit onderzoek is gebleken dat veruit de meeste jongeren best weten dat verlichting voeren belangrijk is en dat smartphone gebruik tijdens het fietsen verboden is, maar dat meer dan de helft toch geen verlichting voert of toch de smartphone gebruikt.

De volgende stappen kunt u klassikaal of in groepjes doen:

3. Deel jongerenblad uit.  

4. Lees en bespreek het jongerenblad en de tips.

5. Aan de slag met de opdracht.

6. (Optioneel) Indien meerdere campagnemiddelen zijn gemaakt: laat jongeren het aan elkaar presenteren en elkaar feedback geven. Bespreek daarbij ook hoe het campagnemiddel zou moeten worden ingezet en welk effect ervan kan worden verwacht.

7. Stuur de ontwerpen (allemaal, of een selectie) in via instagram #campagnecrewzh .

Wedstrijdregels

De regels, algemeen: 

 1. Alle jongeren in de eerste vier leerjaren van het Voortgezet Onderwijs en alle jaren van het praktijkonderwijs in Zuid-Holland mogen meedoen aan de wedstrijd.
 2. Ieder campagnemiddel mag één keer worden ingediend.
 3. Het aantal inzendingen per school is onbeperkt.
 4. De campagnemiddelen mogen geen aanstootgevende (bloot/geweld), racistische of discriminerende inhoud bevatten.

Les reserveren:

 1. Scholen die willen deelnemen, moeten de les reserveren via www.totallytrafficzuidholland.nl/les/campagnecrew
 2. Jongeren die op eigen initiatief meedoen kunnen zich via social media aanmelden door hun inzending te posten op Instagram met #campagnecrewzh

Insturen inzendingen:

 1. Inzendingen moeten uiterlijk 1 februari binnen zijn.
 2. Alle inzendingen moeten digitaal worden ingestuurd
 3. Het indienen gebeurt door het posten van de inzending op Instagram met #campagnecrewzh
 4. De inzendingen moeten ook op hogere resolutie beschikbaar zijn voor het geval de deelnemer in de finale terechtkomt. In dat geval zal de organisatie per DM contact opnemen met het verzoek om de hogere resolutie beelden op te sturen.
 5. Zie 'de regels t.a.v. de posters' en 'de regels t.a.v. de filmpjes' voor bijzondere aanvullende regels voor inzending. 
 6. Alle inzendingen worden eigendom van het ROV-ZH en kunnen komen te staan op www.totallytraffic.nl,  instagram en andere social media.
 7. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

Aanvullende regels t.a.v. de posters 

 1. De posters moeten een staand formaat hebben, minimaal  A3, met onderaan (een balk met) het logo van TotallyTraffic maakteenpuntvannul. Het logo staat op www.totallytraffic.nl/les/campagnecrew  en op instagram/campagnecrew
 2. De A3 posters moeten minimaal een resolutie hebben van 150 dpi. Ideaal is een resolutie van 300dpi. 

Aanvullende regels t.a.v. de filmpjes, raps of liedjes

Het filmpje / de rap / het lied:

 1. moet kort en bondig zijn,
 2. moet een goede titel of slogan hebben van max. 55 tekens, 
 3. moet worden afgesloten met een pakkende slogan (hoeft niet bij rap of lied), 
 4. bij de intro of de afsluiting van een filmpje dient het logo TotallyTraffic/maakteenpuntvannul in beeld te komen, deze is te vinden op www.totallytrafficzuidholland.nl/les/campagnecrew


Problemen met uploaden? Mail dan naar rovinfo@pzh.nl.