CampagneCrew

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Veel jongeren hebben meer aandacht voor hun smartphone dan voor het verkeer of letten sowieso niet op tijdens het fietsen, wat natuurlijk gevaarlijk is. Met CampagneCrew willen we jongeren na laten denken over een campagne die werkt onder leeftijdsgenoten (peer-to-peer aanpak). Door het overtuigen van anderen, overtuigen jongeren zichzelf

Voor de CampagneCrew-les vragen we jongeren een pakkende A3-poster te maken tegen afleiding (van bijvoorbeeld smartphone) tijdens het fietsen, oftewel: MONO! De leerlingen bedenken hoe ze anderen kunnen overtuigen het goede gedrag te vertonen. De inhoud, vorm en taal van de campagne moeten ze dus op leeftijdgenoten richten.

De MONO-poster kunnen de leerlingen vervolgens indienen voor de CampagneCrew-leerlingenwedstrijd. Jaarlijks beoordeelt een vakjury de inzendingen. De finalisten worden uitgenodigd om naar de provinciale finale te komen en daar de inzending te presenteren. Ook de klasgenoten worden daarbij uitgenodigd. De winnende provinciale poster gaat door naar de landelijke finale, met daarbij mooie prijzen en een dagje Efteling in het vooruitzicht!


Leerdoel

 • Jongeren laten nadenken over het eigen verkeersgedrag.
 • Het bespreekbaar maken van veilig verkeersgedrag onder jongeren. 

Opbouw les

 • De jongeren maken een poster met als thema MONO: ongestoord en zonder afleiding op weg. De jongeren bedenken ook hoe hun campagneposter moet worden ingezet.

 • De deelnemers sturen hun campagneposter in via de website het inzendformulier op de website. Inzenden mag individueel of per groepje van maximaal 4 personen. 

Beoordeling inzendingen

 • Juryprijs: de vakjury maakt een selectie van de inzendingen. Deze deelnemers worden (vergezeld van hun klasgenoten) uitgenodigd voor de provinciale finale.

 • Provinciale finale: De finalisten presenteren hun inzending en proberen de jury ervan te overtuigen dat hun inzending het meest effectief / het beste in te zetten is. Hierbij kunnen de deelnemers mooie prijzen winnen voor zichzelf en voor de hele klas.

 • Landelijke finale: de winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale, die plaatsvindt in de Efteling. Met 4 personen heb de winnaar dan de hele dag toegang tot het park. En uiteraard wordt dan de landelijke winnaar bekend gemaakt. Alle finalisten vallen in de prijzen, met uiteraard 1 hoofdprijs voor de landelijke winnaar;

 • In overleg met wegbeheerders van deelnemende regio's wordt gekeken of de poster van de landelijke winnaar in de loop van 2021 ook daadwerkelijk langs de wegen kan worden geplaatst.


Lesduur

 • De lesduur is afhankelijk van de mate van zelfwerkzaamheid van de leerlingen. Tijdens een introductie kunt u de opdracht toelichten, ingaan op wat een campagne is, welke aspecten hierbij komen kijken en hoe het met verkeersveiligheid in Nederland is gesteld.

 • Vervolgens gaan de leerlingen zelf met de opdracht aan de slag. Dit kan tijdens schooltijden, maar ook als huiswerk. 

 • Na het maken van de campagneposter, kunt u (bijvoorbeeld tijdens een mentoruur) de leerlingen het vragenformulier van de opvolgles laten invullen. Dit gaat vooral in op de vraag: hoe moet de campagne worden ingezet en waarom denk je dat de campagne effectief zal zijn?

 • Leerlingen kunnen ook campagne voeren in de eigen school door het ophangen van de posters op veelbezochte plekken en in de buurt van de fietsenstalling.

 • Als de leerlingen voor de provinciale finale worden uitgenodigd: deze vindt in mei plaats. De landelijke finale vindt plaats eind mei/begin juni plaats.

Bijzonderheden les


Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

Tijdens de opvolgles laat u de jongeren presenteren hoe de campagne het beste kan worden ingezet en wat volgens de jongeren het effect van de campagne is op de verkeersveiligheid. Eerst beantwoorden ze enkele vragen, waarna ze een korte pitch voor de klas van ongeveer 2 minuten houden die ingaat op de inhoud van de vragen.


Maak een punt van nul