Meneer Sanders leert fietsen

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Naast de technische fietsvaardigheden is het ook belangrijk  je bewust te zijn van de manier waarop je je als fietser moet gedragen in het verkeer. In de film ‘Meneer Sanders leert fietsen’ komen alle vanzelfsprekende maar daarom ook makkelijk te vergeten gedragsregels aan bod. De les wordt beschikbaar gesteld door de fietsersbond.

Leerdoel

Leerlingen denken na over hun eigen gedrag als fietser in het verkeer. Na de les kunnen de leerlingen de belangrijkste gedragstips benoemen en aan de hand van concrete voorbeelden ook uitleggen waarom deze gedragsregels zo belangrijk zijn.

Opbouw les

De handleiding beschrijft 3 lessuggesties, die los van elkaar of achter elkaar gegeven worden. Met het beschikbare materiaal is het dus mogelijk om 1 tot 3 lesuren aan dit onderwerp te besteden.

Lessuggestie 1: Klassengesprek over het verkeer, gevolgd door het kijken naar de film meneer Sanders leert fietsen. Na de film volgt er een klassegesprek waarbij wordt besproken wat er in de film allemaal is gebeurt. In de handleiding worden ook nog suggesties gedaan voor opdrachten die in de klas gemaakt kunnen worden of als huiswerk meegegeven kunnen worden.

Lessuggestie 2: De staat van de fiets staat centraal. Leerlingen bespreken hoe een veilige fiets eruit ziet en controleren hun eigen fiets.

Lessuggestie 3: De route naar school wordt inzichtelijk gemaakt. Gevaarlijke situaties worden benoemd en besproken. Eventueel kan de gemeente aangeschreven worden.

Lesduur

De handleiding beschrijft 3 lessuggesties, die los van elkaar of achter elkaar gegeven worden. Met het beschikbare materiaal is het dus mogelijk om 1 tot 4 lesuren aan dit onderwerp te besteden.

Lessuggestie 1: een lesuur.

Lessuggestie 2: 30 minuten eventueel uit te breiden tot een lesuur door opdrachten lessuggestie 1 uit te werken.

Lessuggestie 3: een lesuur.

De les(sen) kunnen gegeven worden tijdens de volgende vakken: mentoruur, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Maatschappijleer, Aardrijkskunde.

Bijzonderheden les

Een digibord is nodig om de film te zien. Voor lessuggestie 2 dienen de leerlingen op de fiets te zijn. 

Video's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

Meneer Sanders leert fietssen is prima te combineren met de volgende doe-het-zelf lessen van TotallyTraffic:

Ook de les "CampagneCrew" al dan niet in combinatie met deelname aan de wedstrijd) is een optie.