Moondog (onderdeel Luisteris van NS)

Les met gastdocent van NS-Reizigers

Bewustwording wat de invloed van agressie en groepsgedrag met een mens kan doen. Wat is respect! Hierover gaan 2 Conducteurs in gesprek met leerlingen.

Voorlichtingsprogramma Moondog wordt ondersteund met de gelijknamige film Moondog (getoetst door de NICAM kijkwijzer). De film gaat over agressie, onmacht, groepsgedrag, misverstanden en liefde. In de film passeren de mogelijke gevolgen voor slachtoffer en dader de revue.

Lesafbeelding

Leerdoel

De les is m.n. gericht op bewustwording van de gevolgen van (groeps)gedrag richting treinpersoneel. Met als doel agressiepreventie.

Opbouw les

Het programma start met een rollenspel. De hoofdconducteurs stellen daarin gewenst en ongewenst gedrag aan te orde en maken leerlingen bewust van wat gedrag teweeg kan brengen. De hoofdconducteurs vertellen uit eigen ervaring om de voorlichting kracht bij te zetten. Tijdens de les wordt ook de film Moondog getoond en besproken.

Lesduur

90 minuten (2 lesuren). Maximaal 3 lessen per dag

Bijzonderheden les

Les wordt in de klas gegeven. digibord en beamer noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de mentor vooraf aandacht besteedt aan het onderwerp. Dit kan aan de hand van de docentenhandleiding die men kan aanvragen bij het Begeleidingsteam in Utrecht. Ook kan er een poster in de week voorafgaand aan de voorlichting in de klas of hal van de school worden opgehangen.

Reserveer les

Thema's

OV

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

De aanbieder beschikt niet over een opvolgles. TotallyTraffic biedt de volgende mogelijkheid om de opvolgles in te vullen:

Over de aanbieder

NS-Reizigers

Luisteris is een voorlichtingsprogramma van NS en is opgericht in 1995. Twee machinisten of twee hoofdconducteurs geven voorlichting om jongeren bewust te maken van de risico’s van onveilig gedrag op en rond het spoor. Zij leren welke keuzes jongeren kunnen maken om onveilige situaties voor zichzelf en de omgeving te voorkomen.

http://www.luisterNS.nl

Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul.nl