PazzUp: Veilig gedrag bij het spoor

Les met gastdocent van ProRail

Een gastdocent van ProRail geeft een les van 50 minuten. Doel van de les is jongeren bewust maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme bij het spoor. Veilig gedrag bij overwegen vormt een belangrijk onderdeel van het lespakket. 

Lesafbeelding

Leerdoel

Het lesmateriaal heeft tot doel jongeren bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme bij het spoor. De oorzaken zijn (een combinatie van) haast, ongeduld, onverschilligheid, stoerdoenerij, rebellie, meelopen of verveling. Dat heeft niet alleen vertragingen en materiële schade tot gevolg, maar ook getraumatiseerde machinisten, invaliditeit bij jongeren en zelfs dodelijke ongevallen.

In het lespakket PazzUp worden de jongeren  op verschillende manieren geconfronteerd met de gevolgen van gevaarlijk gedrag, om zo hun gedrag op positieve wijze te beïnvloeden. 

Opbouw les

Aan de hand van filmpjes en krantenberichten worden jongeren  op interactieve wijze met de gevaren van het spoor geconfronteerd: Hoe gedragen zij zich in het verkeer? Wat zouden zij doen, in vergelijkbare situaties? En door wie laten zij zich hierbij beïnvloeden?

Lesduur

50 minuten maximaal (les duurt 40 minuten met 10 minuten buffer). Een gastdocent geeft maximaal 4 lessen op een dag, bij voorkeur 3. 

Bijzonderheden les

Digibord, aansluiting voor usb-stick of eventueel laptop

 Vooraf vragen wij aan de school of er jongeren  bij de gastles(sen) aanwezig zijn, die nare ervaringen hebben met ongevallen op het spoor in familie- of vriendenkring. Zo ja, dan houden we hier rekening mee.

Een week van te voren ontvangt de school naambordjes en markeerstiften voor de jongeren. Deze moeten worden uitgedeeld voor aanvang van de gastles.

Receptie van de school graag op de hoogte stellen van de komst van de gastdocent en de docent begeleiden naar de leraar en het lokaal. 

Video's

Reserveer les

Thema's

Fiets
OV
Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
VMBO
MAVO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

De docent kan eventueel nog op https://vo.pazzup.nl/Docenten  een docentenhandleiding downloaden en met behulp van deze handleiding zelf nog een les samenstellen.

Over de aanbieder

ProRail

Een medewerker van ProRail die dit naast zijn/haar werk doet geeft de les. Bijvoorbeeld een bouwmanager.

 

ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. Wij maken aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk.

 

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

https://www.prorail.nl/

Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul.nl