Streetwise next level

Les met gastdocent van ANWB


LET OP: DEZE LES IS NOG TE RESERVEREN T/M 31 JULI 2021. DAARNA VERVALT HIJ UIT ONS LESAANBOD!

Streetwise next level heeft lessen voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Dankzij de inzet van hi-tech materiaal en enthousiaste instructeurs zijn de lessen uitdagend, leerzaam en geschikt voor alle opleidingsniveaus.


Klassen 1: Verkeersworkshop ‘Ik & het verkeer!’

Door vragen, stellingen en interactie wordt leerlingen op een prikkelende en confronterende wijze duidelijk gemaakt hoe zij zelf aan het verkeer dienen deel te nemen. Met iPads werken de leerlingen aan een serie vragen en verkeersdilemma's. Persoonlijke ervaringen vormen de rode draad. De hi-tech verkeersworkshop behandelt thema's zoals mobiel bellen op de fiets, verkeersboetes, ongelukken en afleiding in het verkeer.


Klassen 2: De Verkeersbus

Leerlingen volgen in en om de opvallende Verkeersbus verschillende dynamische workshops. Door middel van interactieve games, een kennisquiz, de dode hoek module en een scootersimulator doen de leerlingen verkeerskennis op en worden zij geconfronteerd met hun verkeersgedrag. Ook ervaren zij hoe het is om te rijden in het donker , hoe de zichtbaarheid is en komen onderwerpen aan de orde zoals het fietsen in groepen en mobiel bellen.


Klassen 3: Virtual Reality!

De les begint met een filmpje en discussie over het mobiele telefoongebruik op de fiets.
Vervolgens kruipen de leerlingen met behulp van een laptop, VR-bril en controller in de huid van een bestuurder. Er zijn vijf spannende scenario’s waarin het verkeer wordt ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur.

Op deze manier zien zij hoe andere weggebruikers naar het verkeer kijken en worden ze zich bewust van hoe zij zelf deelnemen aan het verkeer. Onderwerpen zoals afleiding in het verkeer en reflectie op verkeersgedrag maken deel uit van de module.

Leerdoel

De 3 lesmodules hebben als overkoepelend leerdoel dat de leerlingen zich bewust worden van hun eigen gedrag en van de gevaren in het verkeer. Door het verkrijgen van kennis in het verkeer, het zelf beleven en zelfreflectie dragen we bij aan een positieve beïnvloeding van het verkeersgedrag.

Opbouw les

De Verkeersworkshop ‘Ik & het verkeer!’

De verkeersdilemma's worden onder begeleiding van een ANWB-instructeur besproken met de groep. Het draait hierbij om bewustwording van eigen gedrag. De instructeur begeleidt de leerlingen dusdanig dat zij zelf gaan inzien dat het maken van verkeerde keuzes in het verkeer grote gevolgen kan hebben. Bij deze workshop wordt gebruik gemaakt van iPads. 

De Verkeersbus

De tweedejaarsleerlingen volgen 5 korte workshops in en om de opvallende Verkeersbus. M.b.v. interactieve games, een kennisquiz, dode hoek module en scootersimulator wordt gewerkt aan kennisverhoging en gedragsbeïnvloeding.

Virtual Reality!

De derdejaarsleerlingen rijden met een VR-bril op in een virtuele wereld. Zij besturen een fiets, scooter, auto, vrachtwagen of bus. Vanuit dit perspectief rijden zij een route met allerlei verkeershindernissen en ervaren dan hoe lastig dit is. De klas wordt verdeeld in kleine groepjes. Per groepje heeft 1 leerling een VR-bril op en kijken de anderen mee op de laptop en beantwoorden zij vragen die betrekking hebben op de specifieke situatie.

Lesduur

Eerste klassen:  maximaal 6 sessies per dag van elk één lesuur
Tweede klassen: maximaal 4 sessies per dag van elk twee lesuren
Derde klassen:  maximaal 6 sessies per dag van elk één lesuur

In totaal kunnen maximaal 16 klassen per dag deelnemen. Standaard bieden we de lessen voor alle drie de leerjaren aan. In overleg kan er ook gekozen worden voor één leerjaar. Het is aan te raden om de lessen van klas 1 en klas 2 tegelijk in te zetten op dezelfde dag. 

Bijzonderheden les

Eerste klassen: 

Alle leerlingen in hetzelfde klaslokaal met voldoende tafels en stoelen. Dit lokaal dient op de begane grond te liggen of bereikbaar te zijn met een lift. 

Tweede klassen:  

Een standplaats voor de bus zonder verkeersdrempels, vernauwingen en/of andere obstakels van circa 20 m. lang en circa 10 m. breed. Meestal is dit de parkeerplaats van de school.

Tevens dient er een bereikbare elektriciteitsaansluiting van 220V/16A te zijn op minimaal 150 m. afstand van de Verkeersbus.

Derde klassen:  

Alle leerlingen in hetzelfde klaslokaal met voldoende tafels en stoelen. Dit lokaal dient op de begane grond te liggen of bereikbaar te zijn met een lift. 

Voorwaarden en info voor docenten is in te zien op onze website (https://www.anwb.nl/verkeer/streetwise/voortgezet-onderwijs) en sturen we voorafgaand aan de inzet naar de contactpersoon van de school.

Foto's

Video's

Reserveer les

Thema's

Smartphone
Verkeersgedrag
Dode Hoek

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

In het kader van permanente verkeerseducatie, is Streetwise next level ieder jaar in te zetten. De eerstejaarsleerlingen die dit jaar De Verkeersworkshop ‘Ik & en het verkeer’ volgen, doen volgend jaar als tweedejaarsleerlingen mee aan het onderdeel De Verkeersbus. Het jaar daarna doen zij mee aan de lesmodule Virtual Reality! Op die manier volgen de leerlingen alle drie de lessen  die specifiek ontwikkeld zijn voor de verschillende leerjaren.

Over de aanbieder

ANWB

Zorgeloos en met plezier onderweg zijn. Daar zet de ANWB zich voor in met een sterk accent op verkeerseducatie. Met ons verkeersprogramma Streetwise next level, één van de maatschappelijke projecten van de ANWB, maken we jongeren in het voortgezet onderwijs bewust van de gevaren in het verkeer.

Professionele ANWB-instructeurs komen op de dag van uitvoering ter plaatse; zij zetten de lesprogramma's klaar op de leslocatie en geven de verkeerslessen. Zo kost het weinig voorbereidingstijd.

https://www.anwb.nl

Maak een punt van nul