Lessen
Filter

Thema's

Alcohol en drugs
Nieuwe versie doe-het-zelf-les met interactieve films vanaf schooljaar 2018-2019 beschikbaar. Het gaat om de volgende lessen: doe-het-zelf-les school-thuisroute, doe-het-zelf-les opfrissen verkeerskennis, doe-het-zelf-les de jonge bestuurder, doe-het-zelf-les alcohol en drugs.
Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag
Alcohol en drugs
De les alcohol en drugs in het verkeer geeft informatie over alcohol- en drugsgebruik en de consequenties ervan voor het verkeersgedrag. De les is bedoeld om de leerlingen te laten nadenken en bewustwording te geven over hun gedrag en dat van anderen in het verkeer. Daarnaast draagt de les bij aan het vergroten van de kennis over de risico’s van alcohol en drugs in het verkeer. 
Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag
Veel van de jongeren doen hun fietsverlichting niet aan, hebben meer aandacht voor hun mobiel dan voor het verkeer of letten sowieso niet op tijdens het fietsen. Met CampangeCrew willen we jongeren na laten denken over veilig verkeersgedrag en ze hiervoor aandacht laten vragen bij leeftijdsgenoten (peer-to-peer aanpak). Jongeren wordt gevraagd een poster, clip, rap, t-shirt, spandoek, lied of ander campagne-middel te maken dat laat zien dat veilig verkeersgedrag cool is en ze...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Alcohol en drugs
De interactieve les ‘Clean en clear in ’t verkeer’ heeft tot doel jongeren bewuster te maken van de risico’s van het gebruik van alcohol en/of drugs in het verkeer. Daarnaast helpt het mee hun houding ten aanzien dit thema positief te beïnvloeden. Deze les wordt door een gastdocent verzorgd maar kan op basis van een handleiding geheel zelf door de school worden verzorgd.
Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag
Nieuwe versie doe-het-zelf-les met interactieve films vanaf schooljaar 2018-2019 beschikbaar. Het gaat om de volgende lessen: doe-het-zelf-les school-thuisroute, doe-het-zelf-les opfrissen verkeerskennis, doe-het-zelf-les de jonge bestuurder, doe-het-zelf-les alcohol en drugs.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Alleen als je goed zichtbaar bent en met een goede fiets rijdt, kun je veilig aan het verkeer deelnemen. In deze les leren de jongeren waaraan een goede fiets moet voldoen, hoe je goed zichtbaar bent in het verkeer en waarom dit belangrijk is.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Schoolroutes
Dode Hoek
Tijdens de theorieles krijgen de leerlingen aan de hand van een stripverhaal het een en ander uitgelegd over de dode hoeken van een vrachtauto. Tijdens de praktijkles gaan de leerlingen naar buiten. Bij de vrachtauto wordt gekeken, zowel vanuit het oogpunt van de leerling als voetganger of fietser, maar ook vanuit het oogpunt van de chauffeur.
Reserveer les

Thema's

Smartphone
Verkeersgedrag
Schoolroutes
De discussieles ‘Jouw route….jouw keuze’ is een interactieve les waarbij de leerlingen met behulp van stemkastjes of stemkaartjes reageren op foto’s, stellingen en filmpjes over verkeerssituaties in de directe schoolomgeving en over het eigen verkeersgedrag. Daarnaast zullen algemene thema’s zoals fietsverlichting, de dode hoek en het telefoneren op de fiets aan bod komen.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
Kruispunt is een project waarbij leerlingen/studenten, in de setting van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen brengt een debatleider een gesprek op gang over verkeersveiligheid.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
Het doel van Kruispunt-S (klassikaal) is op een aansprekende manier de kennis van jongeren over verschillende thema’s over het verkeer en verkeersveiligheid vergoten. Daarnaast een positieve houding onder jongeren tot stand brengen richting het vertonen van verkeersveilig gedrag.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Verkeersgedrag
Naast de technische fietsvaardigheden is het ook belangrijk  je bewust te zijn van de manier waarop je je als fietser moet gedragen in het verkeer. In de film ‘Meneer Sanders leert fietsen’ komen alle vanzelfsprekende maar daarom ook makkelijk te vergeten gedragsregels aan bod. De les wordt beschikbaar gesteld door de fietsersbond.
Reserveer les

Thema's

OV
Bewustwording wat de invloed van agressie en groepsgedrag met een mens kan doen. Wat is respect! Hierover gaan 2 Conducteurs in gesprek met leerlingen.Voorlichtingsprogramma Moondog wordt ondersteund met de gelijknamige film Moondog (getoetst door de NICAM kijkwijzer). De film gaat over agressie, onmacht, groepsgedrag, misverstanden en liefde. In de film passeren de mogelijke gevolgen voor slachtoffer en dader de revue.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Dit lespakket richt zich op kennisuitbreiding en bewustwording van het eigen smartphonegebruik, omdat jongeren vaak onvoldoende inzicht hebben in de risico’s van afleiding op de fiets door het gebruik van een smartphone. Vervolgens worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de verandering van het onveilige gedrag in verkeersveilig gedrag. Hiermee werken we eraan dat de jongeren niet tot nauwelijks hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen. Het is mogelijk om module 2 door een...
Reserveer les

Thema's

OV
Verkeersgedrag
Door zich te verdiepen in krantenberichten over ongelukken of in een casus op maat van de school worden de leerlingen zich bewust van de ongevallen die in en rond het openbaar vervoer kunnen gebeuren. Ze herkennen (hun eigen) risicogedrag en denken na over hoe zijn ongevallen kunnen voorkomen.
Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag
Nieuwe versie doe-het-zelf-les met interactieve films vanaf schooljaar 2018-2019 beschikbaar. Het gaat om de volgende lessen: doe-het-zelf-les school-thuisroute, doe-het-zelf-les opfrissen verkeerskennis, doe-het-zelf-les de jonge bestuurder, doe-het-zelf-les alcohol en drugs.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
PATS! BOEM! bestaat uit een theatervoorstelling, interactieve les én educatiepakket (voor docenten). De voorstelling is toegespitst op risicovol gedrag van jongeren in het verkeer; afleiding, zichtbaarheid en alcohol/softdrugs. Puck, Eva en Robin maken zich klaar voor de ideale zaterdagavond. De les gaat verder waar de voorstelling stopt; Welke keuzes maakten de personages en welke maak jij? Wat is en vind jij nu écht belangrijk?
Reserveer les

Thema's

Schoolroutes
doe-het-zelf-les met interactieve films vanaf schooljaar 2018-2019 beschikbaar. Het gaat om de volgende lessen: doe-het-zelf-les school-thuisroute, doe-het-zelf-les opfrissen verkeerskennis, doe-het-zelf-les de jonge bestuurder, doe-het-zelf-les alcohol en drugs. 
Reserveer les

Thema's

Fiets
Schoolroutes
Op een eenvoudige manier school-thuisroutes en knelpunten in kaart brengen. Leerlingen brengen via een app de school-thuisroute in kaart. Gevaarlijke verkeerssituaties worden geïnventariseerd. De docent kan zijn verkeersles baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. De gemeente krijgt inzicht in alle gescande routes en genoemde knelpunten van de scholen die meedoen.Het project schoolroute.nl is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
De les sociale media in het verkeer geeft informatie over de gevaren van het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. Door de les willen wij leerlingen laten nadenken over de gevolgen van het gebruik van een mobiele telefoon tijdens deelname aan het verkeer. 
Reserveer les

Thema's

Smartphone
Verkeersgedrag
Dode Hoek
Streetwise next level heeft lessen voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Dankzij de inzet van hi-tech materiaal en enthousiaste instructeurs zijn de lessen uitdagend, leerzaam en geschikt voor alle opleidingsniveaus.Klassen 1: De Verkeersworkshop ‘Ik & het verkeer!’Door vragen, stellingen en interactie wordt leerlingen op een prikkelende en confronterende wijze duidelijk gemaakt hoe zij zelf aan het verkeer dienen deel te nemen. Normen en waarden in het...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat ook centraal bij Studio Flits!. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die één voor één de fotostudio induiken. Onder begeleiding van de educatiemedewerkers beelden de leerlingen ongewenst en gewenst gedrag uit. Met de foto’s creëren de leerlingen hun eigen fotostrip waarin een verkeerssituatie centraal staat.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
De leerlingen gaan door middel van vloggen, acteren of stop-motion bezig om een film te maken over afleiding in het verkeer. Het onderdeel ‘dilemma op dinsdag’ en ‘confession couch’ brengt de leerlingen in gesprek over afleiding in het verkeer. Vervolgens zullen zij per groep hun eigen film gaan maken en zichzelf en hun kijkers uitdagen voor een challenge.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!” De leerlingen gaan al acterend en improviserend aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid. Ze beelden veilige en onveilige situaties uit, beantwoorden quizvragen en proberen samen een voornemen met betrekking tot verkeersveilig gedrag te formuleren.
Reserveer les

Thema's

OV
Trammenland is een online educatiemodule, die op een interactieve manier de risico’s rond de tram onder de aandacht van jongeren brengt. Zo leren zij gevaar beter herkennen en hun gedrag daarop aan te passen.Het flexibele pakket bevat onder meer een kennisquiz en achtergrondinformatie.Het kan klassikaal, in groepjes of individueel worden ingezet. De les wordt digitaal aangeboden. De basisles beslaat één lesuur. Er worden ook aanvullende suggesties gegeven om de les uit te breiden naar...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
Tijdens de gastles ‘Voortgezet Fietsvaardig’ fietsen de leerlingen drie parcoursen en ervaren ze op een praktische wijze de gevolgen van afleiding in het verkeer (bijvoorbeeld door het gebruik van de mobiele telefoon) en de effecten van het fietsen in een groep en van haastige spoed in het verkeer. 
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Alcohol en drugs
Een cabaretvoorstelling over gedrag in het verkeer met aansluitend een forumgesprek. Toeschouwers worden dan deelnemers. In het forum zitten de begeleidende docenten en een leerling. Speler wordt forumbegeleider. Alles altijd met humor, emotie en verstilling. 
Reserveer les