Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

3D-Tripping Car Klassikaal

Les met gastdocent van Responsible Young Drivers

De leerlingen nemen met VR-bril plaats in de autosimulator om te ervaren wat de effecten en de gevaren zijn van alcohol en drugs in het verkeer. Daarnaast bereiden de leerlingen zelf een korte pitch voor over dit onderwerp. De verdere theorie komt aan bod door middel van een interactieve quiz.

Lesafbeelding

Leerdoel

De groep ‘jongeren’ is helaas oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers waarbij alcohol in het spel is. Achterliggende oorzaken zijn: weinig rijervaring, de neiging risico’s te nemen en eigen grenzen op te zoeken. De consequenties van dit gedrag worden daarbij onderschat.

Met deze interventie geven we jongeren inzicht in de risico’s van rijden onder invloed. Dit doen we niet alleen met feiten en cijfers, maar vooral door de jongeren zelf te laten ervaren welke effecten verdovende middelen hebben op je lichaam en hersenen. Zo maken we jongeren bewust van de gevaren (voor henzelf èn voor andere verkeersdeelnemers) die ontstaan als je onder invloed achter het stuur stapt. En we overtuigen hen van het feit dat rijden onder invloed dan ook niet acceptabel is.

Daarnaast leren we ze om afspraken te maken met vrienden over het terugrijden naar hus (BOB) en daarmee het niet gebruiken van middelen in het verkeer. Ook wordt behandeld wat ze kunnen doen in situaties waarin het misgaat: wanneer hij of zij onder invloed is en eigenlijk nog moet rijden. De leerlingen leren welke alternatieven er zijn en beschikken hiermee over een handelingsperspectief.
Na deelname aan de 3D-Tripping Car simulator en een gesprek met de coach, zijn ze in staat een bewuste keuze te maken over hun toekomstige gedrag.

Opbouw les

De leerlingen worden zich tijdens de les bewust van de werking van alcohol en drugs en de gevaren hiervan in het verkeer.

• Gezamenlijke inleiding en opsplitsen van de groep (10 min)
• Groep 1 volgt de onderdelen 3D-Tripping Car en Pitch (45 min)
• Groep 2 volgt het onderdeel interactieve quiz (45 min)
• Na 45 minuten wisselen de groepen van onderdelen

Lesduur

Een les duurt 1 blokuur / 2 lesuren; het schema wordt aangepast aan de lestijden van de school.

Bijzonderheden les

Het maximale aantal deelnemers ligt rond de 30 per klas. De op- en afbouw duurt 90 minuten.
Voor de uitvoering zijn 2 leslokalen nodig, waarvan 1 lokaal zich bevindt op de begane grond. Het andere lokaal moet beschikken over een digibord.
Vanuit school dient 1 docent tijdens de les aanwezig te zijn. 

Video's

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag
Alcohol en drugs
Jonge bestuurder

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
MBO
Leerjaar
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

De opvolgles is zó opgezet dat er ruimte is voor interactie, zelfreflectie en het delen van ervaringen. De focus ligt op bewustwording. Tijdens de les wordt gediscussieerd tussen docent en studenten, maar staat vooral het gesprek tussen de studenten onderling centraal. De les is flexibel inzetbaar. Afhankelijk van de lesstijl en de leerstijl van de studenten kiest u zelf voor een werkvorm die het beste bij de opleiding past.

Over de aanbieder

Responsible Young Drivers

Responsible Young Drivers
Stichting Responsible Young Drivers (RYD) is specialist in het ontwikkelen en uitvoeren van ludieke, eigenwijze, innovatieve en niet-belerende bewustwordingscampagnes. Ons doel is het terugdringen van verkeersslachtoffers specifiek onder de doelgroep jongeren. De boodschap bij de campagnes van RYD is simpel: wat je ook doet, pas op jezelf en zorg dat je veilig thuiskomt.  

http://RYD.nl

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie