Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Lessen

Filter

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Responsible Young Drivers
Leerlingen nemen met VR-bril plaats op de fietssimulator om te ervaren hoe gevaarlijk afleiding in het verkeer is. De Distraction game maakt duidelijk hoe lastig het is om te fietsen en bezig te zijn met je smartphone. Door middel van een interactieve quiz komt de theorie aan bod.
Reserveer les

Thema's

Afleiding
Verkeersgedrag
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van Responsible Young Drivers
De leerlingen nemen plaats in de autosimulator met VR-bril om te ervaren hoe gevaarlijk afleiding in het verkeer is. Door middel van het afleidingparcours ondervinden de leerlingen hoe lastig het is om twee dingen gelijktijdig te doen. Door middel van een interactief bordspel met vragen en experimenten komt de theorie aan bod.
Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag
Alcohol en drugs
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van Responsible Young Drivers
De leerlingen nemen met VR-bril plaats in de autosimulator om te ervaren wat de effecten en de gevaren zijn van alcohol en drugs in het verkeer. Daarnaast bereiden de leerlingen zelf een korte pitch voor over dit onderwerp. De verdere theorie komt aan bod door middel van een interactieve quiz.
Reserveer les

Thema's

Alcohol en drugs
Jonge bestuurder
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Jongeren willen goed geïnformeerd worden over de dingen die hen bezighouden: drank hoort hier ondanks de naar boven bijgestelde leeftijdsgrens bij. Dat alcohol en drugs gevaarlijk zijn in het verkeer, weet iedereen. Maar welke invloed ze precies hebben in relatie tot deelname aan het verkeer, leren jongeren in deze DHZ-les. Hierdoor kunnen ze betere keuzes maken als ze met alcohol en drugs in het verkeer worden geconfronteerd, als ze zelf rijden of als bijrijder: jongeren zijn zich vaak...
Plan de les in

Thema's

Verkeersgedrag
Alcohol en drugs
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van Bureau Leefstijl
De les alcohol en drugs in het verkeer geeft informatie over alcohol- en drugsgebruik en de consequenties ervan voor het verkeersgedrag. De les is bedoeld om de leerlingen te laten nadenken en bewustwording te geven over hun gedrag en dat van anderen in het verkeer. Daarnaast draagt de les bij aan het vergroten van de kennis over de risico’s van alcohol en drugs in het verkeer.
Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Het project Blikveld bevat twee modules, welke inspelen op beide oorzaken. Module 1 ‘Vooruitblik’ richt zich op het gebrek aan rijervaring. In een korte introductie maakt de docent jongeren bewust van hun kwetsbare positie als beginnende bestuurder. Vervolgens leren jongeren door middel van een videotraining risico’s op de weg beter in te schatten. De training wordt online aangeboden en leerlingen kunnen, onder begeleiding van de gastdocent, maken via een laptop of tablet. De 2e module...
Reserveer les

Thema's

Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Theater MENS
Educatieve cabaretvoorstelling met aansluitend een forumgesprek. Het hoofdthema is: gedrag in het verkeer. Belangrijk thema bij Contact is sociale media en mediawijsheid. Door verschillende aansprekende scènes worden leerlingen geraakt. Emotie en informatie worden verwerkt in het forum, waarbij toeschouwers gaan deelnemen aan een interactief gesprek.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Schoolroutes
Les met gastdocent van 1801 jeugd & onderwijsadvies
Onderzoek een verkeersongeluk met je eigen onderzoeksteam…. Crash Investigation - Social Detectives is een gastles voor eerste en tweedejaars leerlingen van het Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO en heeft als doel leerlingen meer bewust te maken van de gevaren van verkeersdeelname. Door de leerlingen op een objectieve afstandelijke manier op verkeersdeelname te laten reflecteren, wordt het risicobewustzijn vergroot. Tijdens deze les wordt aandacht besteed aan een aantal soorten...
Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag
Jonge bestuurder
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Als jongeren de weg op gaan met een brommer of scooter, is een aantal van hen op zoek naar de kick van opwinding en gevaar. Ze hebben de leeftijd waarop ze grenzen verkennen (en overschrijden) en ze laten zich weinig tot niets vertellen door ouders, docenten, politie of rijinstructeurs. En bij die jongeren stappen ook anderen achterop, of al in de auto als bestuurder of passagier. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren hun brommerrijbewijs halen om op een brommer of scooter te rijden. Ook mogen zij vanaf...
Plan de les in

Thema's

Fiets
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Alleen als je goed zichtbaar bent en met een goede fiets rijdt, kun je veilig aan het verkeer deelnemen. In deze les leren de jongeren waaraan een goede fiets moet voldoen, hoe je goed zichtbaar bent in het verkeer en waarom dit belangrijk is.
Plan de les in

Thema's

Verkeersgedrag
Schoolroutes
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Met dit product kunt u met uw leerlingen verkeerssituaties namaken en bespreken. Met de wegen, verkeersborden en weggebruikers zijn veel situaties na te maken. U kunt op een eenvoudige manier het verkeersinzicht van uw leerlingen vergroten. Handig voor leerlingen die moeite hebben met het vertalen van de theorie naar praktijk.
Plan de les in

Thema's

Afleiding
Verkeersgedrag
Alcohol en drugs
Les met gastdocent van Stichting Chris en Voorkom
De jongeren worden uitgedaagd om goede keuzes te maken en een duidelijke grens te trekken op het gebied van alcohol en drugsgebruik in het verkeer. Dit doen zij aan de hand van verschillende werkvormen. Ze zullen ervaren dat risico nemen gevolgen heeft. Op een positieve manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen handelen. Optioneel kunt u ervoor kiezen om een ervaringsdeskundige de klas te laten bezoeken. Door het persoonlijke verhaal van de ervaringsdeskundige ontstaat de koppeling tussen...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Schoolroutes
Les met gastdocent van ZAT Projectenbureau
Fiets4Safe is een boeiende en enerverende theaterworkshop waarin door professionele acteurs in een rechtbank setting diverse rechtszaken wordt nagespeeld. Hierbij staat risicovol gedrag op de fiets centraal. De scholieren worden als juryleden betrokken bij de verschillende rechtszaken. Er is extra aandacht voor afleiding op de fiets met smartphone gebruik. 
Reserveer les

Thema's

Afleiding
Verkeersgedrag
Schoolroutes
Les met gastdocent van 1801 jeugd & onderwijsadvies of Wittenberg-Verkeerseducatie
De discussieles ‘Jouw route….jouw keuze’ is een interactieve les waarbij de leerlingen met behulp van stemkastjes of stemkaartjes reageren op foto’s, stellingen en filmpjes over verkeerssituaties in de directe schoolomgeving en over het eigen verkeersgedrag. Daarnaast zullen algemene thema’s zoals fietsverlichting, de dode hoek en het telefoneren op de fiets aan bod komen.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Kruispunt is een project waarbij leerlingen/studenten, in de setting van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen brengt een debatleider een gesprek op gang over verkeersveiligheid.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Het doel van Kruispunt-S (klassikaal) is op een aansprekende manier de kennis van jongeren over verschillende thema’s over het verkeer en verkeersveiligheid vergoten. Daarnaast een positieve houding onder jongeren tot stand brengen richting het vertonen van verkeersveilig gedrag.
Reserveer les

Thema's

Fiets
OV
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van NS-Reizigers
Luister’NS is hèt voorlichtingsprogramma van de Nederlandse Spoorwegen. Met als doel; een preventieve bijdrage leveren en veiligheidsincidenten voorkomen. Jongeren zijn zich vaak niet bewust van hun gedrag en de gevolgen daarvan. Spelen rondom het spoor, nog net even snel onder de slagbomen door terwijl deze dichtgaan. Dit zijn allemaal voorbeelden van onveilig en ongewenst gedrag. De oorzaken zijn (een combinatie van) haast, ongeduld, onverschilligheid, stoerdoenerij, rebellie, meelopen of...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Schoolroutes
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Tijdens MISSIE 3014 maken de jongeren een reis door de tijd: ze belanden in het jaar 3014! Met het "choose your own adventure" principe bepalen ze zelf hoe hun karakter, avontuur en route eruit gaat zien. Omdat de jongeren opgaan in hun eigen verhaal, staan ze open voor positieve gedragsverandering. Het online project heeft een win-element om jongeren actief mee te laten doen.
Plan de les in

Thema's

Fiets
Afleiding
Schoolroutes
Les met gastdocent van ZAT Projectenbureau
Scholieren spelen onder bezielende leiding van Professoren (acteurs) de hoofdrol. Een klassenstrijd, waarin men allerlei verkeerssituaties op moet lossen en vragen moet beantwoorden. In een studio met beeldschermen en simulatoren zullen scholieren: gevaarlijke verkeerssituaties moeten verbeterendiverse vragen in sneltreinvaart moeten beantwoordeneen school-thuis-route virtueel fietsen (4D) coördinatie en reactievermogen toetsen
Reserveer les

Thema's

OV
Verkeersgedrag
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Door zich te verdiepen in krantenberichten over ongelukken of in een casus op maat van de school worden de leerlingen zich bewust van de ongevallen die in en rond het openbaar vervoer kunnen gebeuren. Ze herkennen (hun eigen) risicogedrag en denken na over hoe zijn ongevallen kunnen voorkomen.
Plan de les in

Thema's

Verkeersgedrag
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Op de basisschool krijgen de kinderen verkeerslessen, vaak vanuit het programma SCHOOL op SEEF. In groep 7 hebben de meeste leerlingen het theoretische verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland gehad. De kennis van de verkeersregels is daarna vaak afgezwakt. Jongeren volgen de verkeersregels niet op en zien er het nut niet van in. Zij hebben niet in de gaten dat zij met hun eigen gedrag ook bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het is goed om de verkeers- en gedragsregels weer eens op te...
Plan de les in

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Theatergroep Heer Otto
PATS! BOEM! bestaat uit een theatervoorstelling, interactieve les én educatiepakket (voor docenten). De voorstelling is toegespitst op risicovol gedrag van jongeren in het verkeer; afleiding, zichtbaarheid en alcohol/softdrugs. Puck, Eva en Robin maken zich klaar voor de ideale zaterdagavond. De les gaat verder waar de voorstelling stopt; Welke keuzes maakten de personages en welke maak jij? Wat is en vind jij nu écht belangrijk?
Reserveer les

Thema's

Fiets
OV
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van ProRail
Wat zou jij doen? Met grote haast tussen spoorwegbomen door zigzaggen? FF over het spoor naar die mooie jongen op het andere perron lopen? Voetballen langs de rails? Of blijf je liever leven?Op pazzup.nl ontdek je alles over de aanleidingen en gevolgen van gevaarlijk gedrag op en rond het spoor. De interviews met een machinist en een slachtoffer laten zien wat haast kan aanrichten. Test je kennis met de quizzen. Wat weet jij over de verkeersregels bij spoorwegovergangen en over de hoogte van...
Reserveer les

Thema's

Schoolroutes
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs brengt risico’s in het verkeer met zich mee. De piek in het aantal ongevallen onder eersteklassers bewijst dit. Vooral in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar zijn er relatief veel ongevallen waarbij eersteklassers betrokken zijn. Nu zij naar de middelbare school gaan, moeten zij in de meeste gevallen verder reizen dan zij gewend zijn. De nieuwe school-thuisroute brengt een aantal gevaren met zich mee: in plaats van lopen of...
Plan de les in

Thema's

Fiets
Schoolroutes
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Op een eenvoudige manier school-thuisroutes en knelpunten in kaart brengen. Leerlingen brengen via het computerprogramma de school-thuisroute in kaart. Gevaarlijke verkeerssituaties worden geïnventariseerd. De docent kan zijn verkeersles baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. De gemeente krijgt inzicht in alle gescande routes en genoemde knelpunten van de scholen die meedoen. Het project schoolroute.nl is een initiatief van het Regionaal Orgaan...
Plan de les in

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Bureau Leefstijl
De les sociale media in het verkeer geeft informatie over de gevaren van het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. Door de les willen wij leerlingen laten nadenken over de gevolgen van het gebruik van een mobiele telefoon tijdens deelname aan het verkeer.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van VeiligheidNL
Afleiding speelt een belangrijke rol bij verkeersongelukken bij jongeren. Bijna de helft van de slachtoffers wijt het fietsongeval aan zijn eigen gedrag. Scholieren luisteren naar muziek, kletsen veel en kijken vaak op hun telefoon tijdens het fietsen. Split the Risk! maakt leerlingen bewust van deze risico’s. Aan de hand van leuke experimenten en filmpjes krijgen leerlingen inzicht in hun eigen persoonskenmerken en de werking van hun zintuigen in relatie tot afleiding in het verkeer. Ze...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat ook centraal bij Studio Rotonde!. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die één voor één de studio induiken. Onder begeleiding van de educatiemedewerkers beelden de leerlingen ongewenst en gewenst gedrag uit. Op een foambord gaan de leerlingen aan de slag met het knippen en plakken van iconen en spraakwolkjes. Zo maakt ieder groepje een eigen fysieke strip waarin weer een door hun gekozen onveilige en veilige...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!” De leerlingen gaan al acterend en improviserend aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid. Ze beelden veilige en onveilige situaties uit, beantwoorden quizvragen en proberen samen een voornemen met betrekking tot verkeersveilig gedrag te formuleren.
Reserveer les

Thema's

OV
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Trammenland is een online educatiemodule, die op een interactieve manier de risico’s rond de tram onder de aandacht van jongeren brengt. Zo leren zij gevaar beter herkennen en hun gedrag daarop aan te passen. Het flexibele pakket bevat onder meer een kennisquiz en achtergrondinformatie. Het kan klassikaal, in groepjes of individueel worden ingezet. De les wordt digitaal aangeboden. De basisles beslaat één lesuur. Er worden ook aanvullende suggesties gegeven om de les uit te breiden naar...
Plan de les in

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van 1801 jeugd & onderwijsadvies of Wittenberg-Verkeerseducatie
Tijdens de gastles ‘Voortgezet Fietsvaardig’ fietsen de leerlingen drie parcoursen en ervaren ze op een praktische wijze de gevolgen van afleiding in het verkeer (bijvoorbeeld door het gebruik van de mobiele telefoon) en de effecten van het fietsen in een groep en van haastige spoed in het verkeer.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Alcohol en drugs
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van Theater MENS
Een cabaretvoorstelling over gedrag in het verkeer met aansluitend een forumgesprek. Toeschouwers worden dan deelnemers. In het forum zitten de begeleidende docenten en een leerling. Speler wordt forumbegeleider. Alles altijd met humor, emotie en verstilling.
Reserveer les

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie