Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul

Sociale media in het verkeer

Les met gastdocent van Bureau Leefstijl

De les sociale media in het verkeer geeft informatie over de gevaren van het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. Door de les willen wij leerlingen laten nadenken over de gevolgen van het gebruik van een mobiele telefoon tijdens deelname aan het verkeer. 

Lesafbeelding

Leerdoel

Het leerdoel is de jongeren bewust te laten worden van de gevolgen van het gebruik van mobiele telefoon in het verkeer.

We gaan het gesprek aan met de leerlingen over:

 • de verschillende vormen van sociale media
 • hoe het komt dat sociale media verslavend is
 • de impact van sociale media (challenges, gamen, groepsdruk)

Door de interactieve les, waarin we de leerlingen zelf laten nadenken (o.a. door stellingen het spelen van Kahoot en het stellen van vragen) willen wij ze bewust(er) maken van het gevaar van sociale media in het verkeer. 

Door gebruik te maken van de VR bril proberen wij leerlingen een zo realistisch mogelijk beeld te geven wat de impact is van het gebruik van mobiele telefoon (hoe snel je afgeleid wordt, minder overzicht hebt en het verkeer om je heen minder goed volgt en kunt inschatten).

Opbouw les

Voorafgaand aan de les hebben wij contact met de mentor/docent van de klas.
Wij hebben veel ervaring met het inzetten van diverse didactische werkvormen die aansluiten bij de doelgroep. Wij vinden het van groot belang dat de leerlingen de stof begrijpen en opnemen.

De werkvormen die wij gebruiken zijn:

 • Vragen stellen (aan het begin van de les door het spelen van Kahoot!). Dit vinden de leerlingen erg leuk en wij hebben meteen een idee/beeld van wat er speelt in de klas zodat wij de gastles op het juiste niveau uit kunnen voeren.
 • Vertellen/Uitleggen: aan de hand van de presentatie met veel beeldmateriaal wordt uitgelegd hoe het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer het verkeersgedrag beïnvloedt.
 • Demonstreren (aan de hand van de VR bril)
 • Gericht vragen stellen (indien de klas wat stil is, kunnen wij in overleg met de docent leerlingen een een vraag laten beantwoorden)
 • Het laten samenwerken van de leerlingen door gerichte opdrachten te geven.

Lesduur

Omdat niet alle scholen meerdere lesuren ter beschikking hebben, zijn onze lessen geschikt van 1 tot 2 lesuren.. We passen ons programma aan de lestijden van de school aan.

In de gastles van 1 lesuur wordt voldoende basisinformatie te geven om de verkeersveiligheid te verhogen en daarna kan een opvolgles ingezet worden.

Bijzonderheden les

Wat wij nodig hebben voor onze les:

 • Digibord of beamer
 • Klaslokaal

Foto's

Video's

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
MBO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

De opvolgles kan het beste 2 maanden na onze gastles gegeven worden. Dit om de stof nog eens te herhalen. Er zijn twee opvolglessen beschikbaar. De school kiest een van deze twee opties:

 • Het maken van een poster of filmpje (vlog) waarin de klas gezamenlijk nadenkt over manieren om de telefoon niet te gebruiken in het verkeer. Dit sluit aan bij de leerlingenwedstrijd / Campagne Crew van TotallyTraffic. Per kwartaal selecteert de aanbieder een school waarvan de bijdrage ingediend wordt voor de TotallyTraffic leerlingenwedstrijd verkeersveiligheid.
 • Via een aantal vragen in Kahoot nogmaals het onderwerp onder de aandacht brengen en het gesprek aangaan met de leerlingen.

De aanbieder zorgt dat de school de opvolgles ontvangt.

Over de aanbieder

Bureau Leefstijl

Bureau Leefstijl bestaat uit een enthousiast en ambitieus team met de juiste instelling, scholing en competenties om jongeren op de juiste wijze te voorzien van gezondheidsvoorlichting en verkeerseducatie.

Bureau Leefstijl is een voorlichtingsbureau met passie.
Onze drijfveer is om jongeren en hun omgeving te helpen. Dit doen wij met een duidelijke missie; de missie om de algehele gezondheid van jongeren te verbeteren. Wij begrijpen de wereld van jongeren en kunnen daarin mee gaan. Wij oordelen niet en zijn niet belerend. Door deze instelling voelen jongeren zich veilig bij onze medewerkers en wordt er echt geluisterd als wij voor de klas staan.

Met onze lessen voor TotallyTraffic willen wij ons steentje bijdragen en streven naar minder verkeersslachtoffers.
Wij staan dan ook volledig achter de missie: Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers.

http://www.bureauleefstijl.nl

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie