Welkom op de
vernieuwde website
van TotallyTraffic

Over TotallyTraffic

TotallyTraffic is sinds 2009 voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Holland beschikbaar. TotallyTraffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Thema's

Fiets
Smartphone
Dit lespakket richt zich op kennisuitbreiding en bewustwording van het eigen smartphonegebruik, omdat jongeren vaak onvoldoende inzicht hebben in de risico’s van afleiding op de fiets door het gebruik van een smartphone. Vervolgens worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de verandering van het onveilige gedrag in verkeersveilig gedrag. Hiermee werken we eraan dat de jongeren niet tot nauwelijks hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen. Het is mogelijk om module 2 door een...
Reserveer les

Thema's

Smartphone
Verkeersgedrag
Schoolroutes
De discussieles ‘Jouw route….jouw keuze’ is een interactieve les waarbij de leerlingen met behulp van stemkastjes of stemkaartjes reageren op foto’s, stellingen en filmpjes over verkeerssituaties in de directe schoolomgeving en over het eigen verkeersgedrag. Daarnaast zullen algemene thema’s zoals fietsverlichting, de dode hoek en het telefoneren op de fiets aan bod komen.
Reserveer les

Twitter

9 Nov

RT @ArwindeHoog: Sluiten een periode af waarin veel is bereikt met #KeesBoender: uitbreiding @schoolopseef, digitalisering @totallytraffic

9 Nov

RT @RYD_NL: Vandaag staan we met de 3D Afleiding Bike op het Christelijk college de Populier in Den Haag! De leerlingen ervaren op deze man…