Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul
SPREEK JE LATER
IK FIETS
MONO

Over TotallyTraffic

TotallyTraffic is sinds 2009 voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Holland beschikbaar. TotallyTraffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat ook centraal bij Studio Rotonde!. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die één voor één de studio induiken. Onder begeleiding van de educatiemedewerkers beelden de leerlingen ongewenst en gewenst gedrag uit. Op een foambord gaan de leerlingen aan de slag met het knippen en plakken van iconen en spraakwolkjes. Zo maakt ieder groepje een eigen fysieke strip waarin weer een door hun gekozen onveilige en veilige...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Schoolroutes
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
Op een eenvoudige manier school-thuisroutes en knelpunten in kaart brengen. Leerlingen brengen via het computerprogramma de school-thuisroute in kaart. Gevaarlijke verkeerssituaties worden geïnventariseerd. De docent kan zijn verkeersles baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. De gemeente krijgt inzicht in alle gescande routes en genoemde knelpunten van de scholen die meedoen. Het project schoolroute.nl is een initiatief van het Regionaal Orgaan...
Plan de les in

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie