Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Opfrissen verkeerskennis

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Op de basisschool krijgen de kinderen verkeerslessen, vaak vanuit het programma SCHOOL op SEEF. In groep 7 hebben de meeste leerlingen het theoretische verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland gehad. De kennis van de verkeersregels is daarna vaak afgezwakt. Jongeren volgen de verkeersregels niet op en zien er het nut niet van in. Zij hebben niet in de gaten dat zij met hun eigen gedrag ook bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het is goed om de verkeers- en gedragsregels weer eens op te frissen. Zeker omdat de jongeren over een paar jaar de leeftijd bereiken waarop ze het rijexamen voor de brommer, auto of motor mogen gaan doen. De DHZ-les opfrissen verkeerskennis maakt de jongeren bewust van hun rol en taken in het verkeer. Nu zij ouder worden en in een andere levensfase komen, worden er andere eisen gesteld aan kennis, houding en gedrag in het verkeer.
Lesafbeelding

Leerdoel

Het doel van deze les is dat jongeren zich bewuster worden van het belang van de verkeersregels. Verkeersregels zijn eigenlijk gedragsregels om het verkeer op een veilige manier in goede banen te leiden. Verkeersdeelnemers weten dankzij de verkeersregels waar zij aan toe zijn. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat andere weggebruikers zich volgens de verkeersregels gedragen. En: andere weggebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat jongeren zich aan de regels houden. In deze les is het de bedoeling dat de leerlingen zich ervan bewust worden dat verkeersregels in feite gedragsregels zijn en dat zij én anderen met hun gedrag de verkeersveiligheid direct beïnvloeden.

Bijbehorende leerdoelen:

  • jongeren weten dat onveilig verkeersgedrag van de ene weggebruiker gevolgen heeft voor de veiligheid van de andere weggebruiker(s), het zogenaamde oorzaak-gevolg principe;
  • jongeren weten waarom er verkeersregels zijn en dat die nodig zijn om het verkeer in goede (veilige) banen te leiden, ze kunnen aangeven waarom zij en andere weggebruikers de verkeersregels moeten toepassen;
  • jongeren kennen de belangrijkste verkeersregels (voorrangsregels en voorrangsborden) en kunnen die toepassen.

Opbouw les

Bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom de thema’s die voor opfrissen verkeerskennis van belang zijn. De lesopbouw is als volgt:


  • inleiding (10 minuten)
  • filmpje bekijken (5 minuten)
  • filmpje bespreken (10 minuten)
  • klassikale opdracht: belangrijkste verkeersregels (10 minuten)
  • verwerkingsopdracht (10 minuten)
  • afronding (5 minuten).

Lesduur

De DHZ(Doe-Het-Zelf)-les duurt 50 minuten.

Bijzonderheden les

U kunt de DHZ-les zonder veel voorbereiding geven. Het lezen van de lesbeschrijving is voldoende. U hoeft geen werkbladen voor de leerlingen te kopiëren. De les is opgebouwd rondom een filmpje over opfrissen verkeerskennis. U moet daarom wel beschikken over een lokaal met computer en beamer of digibord.
Plan de les in

Thema's

Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles
De DHZ les bevat een extra lessuggestie die u kunt gebruiken als opvolgles. Deze staat in de docentenhandleiding. De extra lessuggestie besteed aandacht aan verschillende typen ongevallen.

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie