Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Schoolroute.nl

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Op een eenvoudige manier school-thuisroutes en knelpunten in kaart brengen. Leerlingen brengen via het computerprogramma de school-thuisroute in kaart. Gevaarlijke verkeerssituaties worden geïnventariseerd. De docent kan zijn verkeersles baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. De gemeente krijgt inzicht in alle gescande routes en genoemde knelpunten van de scholen die meedoen.

Het project schoolroute.nl is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) in samenwerking met de gemeenten Roermond, Leudal en Echt-Susteren. De scholen in Zuid-Holland kunnen deelnemen aan dit project.

Lesafbeelding

Leerdoel

Leerlingen leren om een route in kaart te brengen en om gevaarlijke verkeerssituaties te benoemen (onderzoek). Klassikaal worden bevindingen besproken (discussie) en wordt het gesprek aangegaan over wat ze tegenkomen op de school-thuisroute.

Opbouw les

Met schoolroute.nl kunnen leerlingen heel gemakkelijk hun eigen school-thuisroute invoeren met behulp van google maps . Iedere leerling heeft een eigen login (anoniem), waardoor zijn unieke route wordt bewaard. Via de website kan de leerling op deze route knelpunten aangeven. Ook beantwoordt de leerling meerdere vragen over de aangegeven knelpunten en een toelichting geven op de situatie.

De docent kan zijn verkeerslessen baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. Alle routes van een klas kunnen tegelijk en individueel worden getoond. Zo kunnen de gevaarlijke punten worden herkend en besproken in de les. De school krijgt inzicht in alle gescande routes van de leerlingen.

De gemeente krijgt inzicht in alle gescande routes en genoemde knelpunten van de scholen die meedoen. Dit kan helpen de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lesduur

Een lesuur (excl. het huiswerk). De les wordt gegeven door de eigen docent. Mogelijke vakken om de les te geven: mentorles, aardrijkskunde, maatschappijleer, vakoverstijgende themadagen.

Bijzonderheden les

Computereisen.
Besturingssysteem: Windows 7, 8 of 10, Apple OSX vanaf 10.8 en hoger.
Browser:- Google Chrome- Firefox- Internet Explorer 8* en hoger

Plan de les in

Thema's

Fiets
Schoolroutes

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

Schoolroute.nl is prima te combineren met de volgende doe-het-zelf lessen van TotallyTraffic:

Ook de les  “CampagneCrew” (al dan niet in combinatie met deelname aan de wedstrijd) is een optie.

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie