Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

School-thuisroute

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs brengt risico’s in het verkeer met zich mee. De piek in het aantal ongevallen onder eersteklassers bewijst dit. Vooral in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar zijn er relatief veel ongevallen waarbij eersteklassers betrokken zijn. Nu zij naar de middelbare school gaan, moeten zij in de meeste gevallen verder reizen dan zij gewend zijn. De nieuwe school-thuisroute brengt een aantal gevaren met zich mee:

 • in plaats van lopen of met de auto naar de basisschool nu met de fiets naar school;
 • nieuwe en langere route dan voorheen;
 • in spitsperiode veel drukker;
 • ‘s ochtends in het najaar en de winter donker;
 • nieuwe complexe verkeerssituaties;
 • rijden met andere leerlingen samen (afgeleid, moeite taken te combineren);
 • nieuwe fiets met zware tas.

Naast naar school fietsen, gaan jongeren vaker zelfstandig met de fiets naar allerlei activiteiten. Eersteklassers hebben vaak nog niet voldoende ervaring, kennis en vaardigheden om met al deze veranderingen om te gaan. De DHZ-les school-thuisroute maakt de jongeren bewust van hun nieuwe rol en taken in het verkeer. Nu zij op een andere school zitten en in een andere levensfase komen, worden aan hen andere eisen gesteld wat betreft kennis, houding en gedrag in het verkeer.

Lesafbeelding

Leerdoel

In deze DHZ-les ervaren leerlingen de verschillende thema’s die op de school-thuisroute spelen, zoals het inschatten van het gedrag van andere weggebruikers, het gevaar van de dodehoek bij vrachtwagens, het herkennen van gevaarlijke punten onderweg en het onderkennen van de gevaren van bellen/appen op de fiets/muziek luisteren.

Bijbehorende leerdoelen:

 • jongeren kunnen risico’s op de school-thuisroute herkennen en weten wat zij in hun gedrag kunnen veranderen om die te vermijden;
 • jongeren kunnen in de praktijk gevaarlijke locaties en situaties analyseren;
 • jongeren kunnen oplossingsrichtingen beschrijven die gevaarlijke locaties en situaties veiliger kunnen maken.

Opbouw les

Bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom de thema’s die voor de school-thuisroute van belang zijn. De lesopbouw is als volgt:

 • inleiding (10 minuten)
 • filmpje bekijken (5 minuten)
 • filmpje bespreken (10 minuten)
 • klassikale opdracht: gevaarlijke situaties herkennen dodehoek (5 minuten)
 • verwerkingsopdracht (15 minuten)
 • afronding (5 minuten).

Lesduur

De DHZ(Doe-Het-Zelf)-les duurt 50 minuten.

Bijzonderheden les

U kunt de DHZ-les zonder veel voorbereiding geven. Het lezen van de lesbeschrijving is voldoende. U hoeft geen werkbladen voor de leerlingen te kopiëren. De les is opgebouwd rondom een filmpje over de school-thuisroute. U moet daarom wel beschikken over een lokaal met computer en beamer of digibord.

Plan de les in

Thema's

Schoolroutes

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles
De DHZ les bevat een extra lessuggestie die u kunt gebruiken als opvolgles. Deze staat in de docentenhandleiding.  De extra lessuggestie besteed aandacht aan de gevaarlijke punten op de school-thuisroute.

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie