Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

De Verkeersmaquette

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Met dit product kunt u met uw leerlingen verkeerssituaties namaken en bespreken. Met de wegen, verkeersborden en weggebruikers zijn veel situaties na te maken. U kunt op een eenvoudige manier het verkeersinzicht van uw leerlingen vergroten. Handig voor leerlingen die moeite hebben met het vertalen van de theorie naar praktijk.

Lesafbeelding

Leerdoel

  • Leerlingen leren de verkeersregels (theorie); 
  • Leerlingen vergroten hun verkeersinzicht; 
  • Leerlingen leren de verkeersregels praktisch toe te passen; 
  • Leerlingen kunnen hun eigen verkeerssituaties nabouwen en hierover discussiëren. 

Dit alles geeft de leerlingen een stevige basis om veilig en zelfverzekerd aan het verkeer deel te nemen. 


Opbouw les

De maquette zelf is een ondersteunende tool die bij elke theoretische verkeersmethode aansluit. Het inzetten van de maquette kan op vele manieren: 

  • om voorkennis te activeren;
  • als introductie bij nieuwe leerstof; 
  • het geven van (verlengde) instructie; 
  • tijdens de zelfstandige verwerking.

Dit kan klassikaal, maar ook in een kleiner groepje of individueel.


Lesduur

Er is geen sprake van een specifieke lesduur. Het werken met de Verkeersmaquette kan naar eigen tijdsduur en behoefte worden ingezet en herhaald.

Bijzonderheden les

Het gebruik van de Verkeersmaquette is eenvoudig en laagdrempelig. Het is handig om voor aanvang van de les de maquette gebruiksklaar te maken, dit zorgt voor een rustige situatie tijdens de les. Mocht tijdens de les blijken dat meer materiaal nodig is, dan kan het ter plekke toegevoegd worden.

Video's

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Plan de les in

Thema's

Verkeersgedrag
Schoolroutes

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Planning
= les gepland
Opvolgles

De Verkeersmaquette is onderdeel van een uitgebreid verkeerseducatiepakket. Er is echter geen specifieke opvolgles voor de Verkeersmaquette beschikbaar.

Over de aanbieder

Vriese Educatief Maatwerk

Carolus de Jong en Laura Verbruggen zijn beiden werkzaam in het Speciaal Basis Onderwijs, Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Beiden merkten dat hun leerlingen veel vragen hebben over verkeerssituaties, maar dat er geen bruikbaar theoretisch en praktisch lesmaterialen voor handen zijn voor deze doelgroep. Een groot deel van deze doelgroep gaat later zelfstandig aan de maatschappij deelnemen. Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid; het zelfstandig kunnen verplaatsen tussen wonen, werken en vrije tijd geeft een leerling toekomstperspectief. 

Met dit gegeven in hun achterhoofd hebben ze de materialen ontwikkeld.

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie