Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Fiets4Safe

Les met gastdocent van ZAT Projectenbureau

Fiets4Safe is een boeiende en enerverende theaterworkshop waarin door professionele acteurs in een rechtbank setting diverse rechtszaken wordt nagespeeld. Hierbij staat risicovol gedrag op de fiets centraal. De scholieren worden als juryleden betrokken bij de verschillende rechtszaken. Er is extra aandacht voor afleiding op de fiets met smartphone gebruik. 

Leerdoel

  1. Leerlingen kennen de inhoud en het belang van verkeersregels die gelden voor fietsers (rood licht, verkeersborden voor fietsen) 
  2. Leerlingen kunnen de kwetsbaarheid van de fietser met een smartphone in de hand en in het donker zonder fietsverlichting fietsen beschrijven 
  3. Leerlingen kunnen voorbeelden geven van onveilig en risicovol fietsgedrag (met z’n drieën fietsen op de rijbaan / handen uitsteken / stuntfietsen / appen) 
  4. Leerlingen kunnen beargumenteren waarom de fiets piekfijn in orde moet zijn
  5. Leerlingen kunnen de effecten en impact van fietsongevallen met betrokkenheid van scooter/auto/vrachtauto/bus beschrijven. 
  6. Het effect van groepsdruk op eigen gedrag. Verantwoordelijkheidsbesef: niet altijd de aanvoerder in de groep volgen. Leer op te komen voor jezelf en je eigen standpunt. Heb lef om anderen in de groep te attenderen op mogelijke gevaren. 


Opbouw les

Professionele (training)acteurs zijn vakkundig (didactisch) opgeleid en hebben tot doel om gedrag van scholieren middels overtuigend spel te kunnen beïnvloeden en te veranderen. Dit laten zij zien aan de hand van voorbeelden in het script.

Wat zijn de gevolgen als je met zijn drieën of als grote groep naast elkaar fiets en een automobilist je daardoor niet kan inhalen. De acteurs verplaatsen zich in de rol van advocaten en een automobilist en laten vanuit het perspectief van een automobilist zien wat een reactie en actie (emoties/drama) kan zijn. Deze kan zo heftig zijn dat de automobilist kan besluiten tot een gevaarlijke inhaalactie, waardoor de groep fietsers kans heeft om betrokken te worden bij een aanrijding.

De acteurs zullen de mogelijke reacties en acties van de automobilist laten zien en de scholieren vragen naar hun handelingsperspectief in geval men als automobilist achter het stuur zit (je verplaatsen in de rol van een andere weggebruiker, kunnen ook de ouders van leerlingen zijn). De input van de scholieren wordt gebruikt om het gedrag van de automobilist richting de groep fietsers veiliger en verantwoordelijker te maken. Ondertussen worden door de acteurs tevens getracht het gedrag van de fietsers inzichtelijk te maken door te laten zien wat de gevaren kunnen zijn voor zowel de groep fietsers als de automobilist.

Een ander voorbeeld is afleiding door smartphone gebruik op de fiets. Hierbij wordt ook dezelfde automobilist weer betrokken m.b.t. een confrontatie met een fietser of groep fietsers. De acteurs geven hierbij eerst de foutieve voorbeelden door zowel in de auto als op de fiets te bellen of te appen. Het ongewenst gedrag van de acteurs wordt als vertrekpunt gecreëerd om gedrag van beide weggebruikers te duiden (waarom doen ze dit) om vandaaruit weer te werken naar correct gedrag (waarom moeten zij dit niet doen) waarin iedereen zich uiteindelijk kan herkennen. De scholieren zijn als het ware betrokken als regisseur om de scenes van de acteurs oplossingsgericht te regisseren en te sturen. Acteurs zijn geoefend en getraind om zoveel mogelijk het niveau en gedrag aan te nemen van de doelgroepen, zodat het script via diverse rechtszaken zoals boven omschreven geloofwaardig en overtuigend overkomt, waardoor de doelgroepen het script emotioneel in worden gezogen en daardoor op praktische en speelse wijze de leerdoelen eigen maken. 

Lesduur

1 lesuur (afhankelijk van lesuren school). 45/50/60 minuten.

Maximaal 4 lessen/voorstellingen per dag.

Bijzonderheden les

Wij vragen van de school:
Ruimte waarin maximaal 60/70 kinderen (2 klassen) kunnen zitten op stoelen in theateropstelling met middenpad. Theater en decorruimte voor uitvoerende team: circa 25 m2. 

De kinderen hoeven geen materialen mee te nemen.

Wij regelen zelf:
Het uitvoerend team neemt zelf geluid en multimedia presentatiematerialen als beamer/scherm mee.


Foto's

Video's

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Schoolroutes

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Planning
= les gepland
Opvolgles

Er is een digitale lesbrief geschreven over Fietsgedrag. Deze digitale lesbrief met klassikale oefeningen is een follow-up van de Fiets4Safe theaterworkshop. Onderwerpen als zichtbaarheid, afleiding en fietsvaardigheid worden uitgebreid behandeld middels verwerkingsopdrachten. De lesbrief is van PRO tot VWO onderwijsniveau beschreven en is ook in te zetten in bijvoorbeeld een reguliere les Scheikunde, Techniek of andere vakken waarin verkeer een overschrijdend karakter heeft. De lesbrief kan in de regel circa 2 weken nadat Fiets4Safe heeft plaatsgevonden worden gegeven door de docenten. Minimaal 1 tot maximaal 2 lesuren zijn er nodig om de lesbrief te verwerken. 

Over de aanbieder

ZAT Projectenbureau

Het ZAT Projectenbureau is met groot team van specialisten een uiterst creatief en dynamisch producent van edutainment producties met ruime ervaring op het gebied van verkeersveiligheid. Onze kracht is om op directe wijze in contact te treden met de doelgroepen. Onze middelen, manpower en activiteiten zijn hierop volledig afgestemd. 

Voor leerlingen en studenten zijn in de afgelopen decennia aansprekende theatervoorstellingen en workshops ontwikkeld, die worden uitgevoerd door professionele acteurs, vakbekwame presentatrices en enthousiaste docenten. 

https://www.koop-co.nl

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie