Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul

De veilige fiets

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Alleen als je goed zichtbaar bent en met een goede fiets rijdt, kun je veilig aan het verkeer deelnemen. In deze les leren de jongeren waaraan een goede fiets moet voldoen, hoe je goed zichtbaar bent in het verkeer en waarom dit belangrijk is.

Lesafbeelding

Leerdoel

Leerlingen (her)kennen de belangrijkste onderdelen van de fiets, die van belang zijn vanuit het oogpunt van veiligheid.

Leerlingen kennen de regels t.a.v. de technische eisen aan de fiets en van fietsverlichting en weten het belang ervan.

Leerlingen kunnen eenvoudige reparaties aan de fiets(verlichting) zelf uitvoeren.

Leerlingen bepalen hun standpunt over hun eigen en andermans gedrag en zichtbaarheid op het gebied van een technisch en wettelijk goede fiets in het verkeer.

Opbouw les

De les bestaat uit twee lessen:

  • In de les ‘zien en gezien worden’ nemen de leerlingen kennis van de wettelijke technische eisen en gedragsregels en –mogelijkheden op het gebied van zichtbaarheid in het verkeer. Ze controleren elkaars fietsen en maken een klassikale inventarisatie van de gebreken aan de fietsen en de boeterisico’s. Daarnaast bespreken ze met elkaar het belang van het gebruik van een veilige fiets en andere manieren om in het verkeer zichtbaar te zijn.
  • In de les ‘heel je fiets’ staan de leerlingen stil bij hun eigen risicobereidheid en risicoherkenning in het verkeer. In deze les wordt de gehele fiets gecontroleerd aan de hand van de wettelijke eisen. De leerlingen bespreken in twee- of drietallen enkele vragen over de actuele regels voor de fiets en fietsverlichting en over hun eigen gedrag op dit punt. Ook controleren ze elkaars fietsen aan de hand van de wettelijke eisen.

Lesduur

De les duurt twee lesuren. Optioneel kunnen fietsen tijdens een tweede controlemoment nog een keer gecontroleerd worden. De les wordt gegeven door de eigen docent. Eventueel kan een samenwerking aangegaan worden met een plaatselijke fietsenmaker.

De les kan gegeven worden tijdens de volgende vakken: mentoruur, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur of techniek.

Bijzonderheden les

De lessen worden klassikaal gegeven. De fietscontrole vindt buiten plaats of in een  technieklokaal . Voor het opknappen van de fietsen is reparatiemateriaal benodigd.

Plan de les in

Thema's

Fiets

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Planning
= les gepland
Opvolgles

De veilige fiets is prima te combineren met de volgende doe-het-zelf lessen van TotallyTraffic:

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie