Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Trammenland

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Trammenland is een online educatiemodule, die op een interactieve manier de risico’s rond de tram onder de aandacht van jongeren brengt. Zo leren zij gevaar beter herkennen en hun gedrag daarop aan te passen.

Het flexibele pakket bevat onder meer een kennisquiz en achtergrondinformatie.

Het kan klassikaal, in groepjes of individueel worden ingezet. De les wordt digitaal aangeboden. De basisles beslaat één lesuur. Er worden ook aanvullende suggesties gegeven om de les uit te breiden naar meerdere lessen.

Lesafbeelding

Leerdoel

Jongeren bewust maken van de gevaren rondom de tram. De jongeren leren de gevaren te herkennen en hun gedrag daarop aan te passen.

Opbouw les

Het is een digitale les die zowel klassikaal als in groepjes of individueel gegeven kan worden.

Lesduur

De basisles duurt 1 lesuur. In de digitale les worden suggesties gedaan om de basisles nog uit te breiden.

Bijzonderheden les

De les wordt online aangeboden via de website van Trammenland.

Een digibord of computer (met internetverbinding) is nodig om de les te kunnen geven


.

Plan de les in

Thema's

OV

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

In de digitale les wordt een aantal suggesties voorgesteld om als aanvulling op de basisles te doen.

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie