Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Alcohol en drugs - eigen docent

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Jongeren willen goed geïnformeerd worden over de dingen die hen bezighouden: drank hoort hier ondanks de naar boven bijgestelde leeftijdsgrens bij. Dat alcohol en drugs gevaarlijk zijn in het verkeer, weet iedereen. Maar welke invloed ze precies hebben in relatie tot deelname aan het verkeer, leren jongeren in deze DHZ-les. Hierdoor kunnen ze betere keuzes maken als ze met alcohol en drugs in het verkeer worden geconfronteerd, als ze zelf rijden of als bijrijder:

 • jongeren zijn zich vaak onvoldoende bewust van de invloed van alcohol en drugs op functies die essentieel zijn bij deelname aan het verkeer (waarnemen, coördinatie en reageren);
 • jongeren zijn zich onvoldoende bewust van de mate waarin de risico’s in het verkeer toenemen bij deelname aan het verkeer onder invloed van alcohol en drugs;
 • jongeren denken onvoldoende na over situaties waarbij zij geconfronteerd worden met alcohol en drugs in het verkeer en de keuzes die zij kunnen maken, zij reageren vaak pas als het moment daar is en maken dan niet altijd de veiligste keuze.
Lesafbeelding

Leerdoel

Het doel van deze les is dat jongeren zich bewust worden van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Ze kennen de werking van alcohol en drugs op de hersenen en het effect hiervan op het verkeersgedrag.

Bijbehorende leerdoelen:

 • jongeren weten op hoofdlijnen wat de uitwerking van alcohol en drugs is op hersenen en lichaam (waarnemen, coördinatie en reageren);
 • jongeren weten dat onder invloed deelnemen aan het verkeer kan zorgen voor onveilige situaties;
 • jongeren kunnen beargumenteren waarom ze niet met een beschonken bestuurder mee willen rijden;
 • jongeren kunnen alternatieven noemen als ze in een dergelijke situatie terechtkomen.

Opbouw les

Bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom de thema’s die voor alcohol en drugs van belang zijn. De lesopbouw is als volgt:


 • inleiding (10 minuten)
 • filmpje bekijken (5 minuten)
 • filmpje bespreken (15 minuten)
 • verwerkingsopdracht: keuzes maken (10 minuten)
 • nabespreking verwerkingsopdracht (5 minuten)
 • afronding (5 minuten).

Lesduur

De DHZ(Doe-Het-Zelf)-les duurt 50 minuten.

Bijzonderheden les

U kunt de DHZ-les zonder veel voorbereiding geven. Het lezen van de lesbeschrijving is voldoende. U hoeft geen werkbladen voor de leerlingen te kopiëren. De les is opgebouwd rondom een filmpje over alchol en drugs. U moet daarom wel beschikken over een lokaal met computer en beamer of digibord.

Plan de les in

Thema's

Alcohol en drugs
Jonge bestuurder

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles
De DHZ les bevat een extra lessuggestie die u kunt gebruiken als opvolgles. Deze staat in de docentenhandleiding. De extra lessuggestie besteedt aandacht aan hoe om te gaan met alcohol en drugs in het verkeer: welke keuze maak je en hoe zeg je dat je niet mee wilt rijden met iemand die gedronken heeft?

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie