Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Split the Risk!

Les met gastdocent van VeiligheidNL

Afleiding speelt een belangrijke rol bij verkeersongelukken bij jongeren. Bijna de helft van de slachtoffers wijt het fietsongeval aan zijn eigen gedrag. Scholieren luisteren naar muziek, kletsen veel en kijken vaak op hun telefoon tijdens het fietsen. Split the Risk! maakt leerlingen bewust van deze risico’s. Aan de hand van leuke experimenten en filmpjes krijgen leerlingen inzicht in hun eigen persoonskenmerken en de werking van hun zintuigen in relatie tot afleiding in het verkeer. Ze leren om stil te staan bij risico’s die ze nemen.

Leerdoel

Door de inzet van Split the Risk! Take a second geven we leerlingen meer kennis en inzicht geven over hun eigen gedrag in verkeer.  We willen met deze les het volgende bereiken:

  • Leerlingen kennen het begrip risico.
  • Leerlingen zijn zich bewust van risicovolle situaties en afleiding in het verkeer. Ze kunnen de risico’s van afleiding in het verkeer goed inschatten.
  • Leerlingen kennen hun persoonskenmerken en zijn zich bewust van de invloed hiervan op hun gedrag in het verkeer.
  • Leerlingen kennen de werking van hun zintuigen en weten welke gevolgen dit heeft bij afleiding in het verkeer.

Opbouw les

1.      Introductie 

Tijdens de introductie stelt de gastdocent zich voor en geeft uitleg over wat ze gaan doen. De leerlingen kijken een introductiefilm. Ook is er in dit onderdeel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen over het thema afleiding in het verkeer. 

2.      Persoonlijkheidstest 

Samen met de gastdocent vullen de leerlingen de Persoonlijkheidstest in om de gedragskenmerken van de leerlingen in kaart te brengen. Loopt de ene leerling meer risico op een ongeluk dan de ander? De leerlingen en gastdocent bespreken de resultaten. 

3.      Het Testlab 

Leerlingen experimenteren op een praktische en uitdagende manier met hun zintuigen en reactievermogen. Ze ontdekken de (on)mogelijkheden van hun zintuigen en eigen lichamelijke kwaliteiten. In groepjes gaan de leerlingen aan de slag met verschillende opdrachten.

4.      Afsluiting en evaluatie 

De gastles wordt klassikaal geëvalueerd. Wat is er besproken, wat hebben de leerlingen geleerd? Hoe staan de testen in relatie tot afleiding in het verkeer? Daarna blikt de gastdocent vooruit op de opvolgles die de eigen schooldocent gaat geven. Aan het einde van de les worden de leerlingen en de schooldocent gevraagd een kort evaluatieformulier in te vullen. 

Alle opdrachten zijn in een handig en aantrekkelijk werkboekje gebundeld. De werkboekjes worden ongeveer een week voorafgaand aan de gastles naar de school verstuurd. 

Lesduur

De gastles duurt een blokuur. De opvolgles duurt één lesuur.
Per locatie kunnen er per dag maximaal 3 aansluitende gastlessen worden gegeven. Per gastles kunnen 20-30 leerlingen deelnemen. 

 

Bijzonderheden les

Voor deze les is een ruim lokaal met digibord en internetverbinding nodig.

 

Foto's

Video's

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

1 tot 2 lesuren door eigen docent

Net als in de gelijknamige televisieserie, gaan leerlingen aan de slag met een CSI analyse. Als echte forensische onderzoekers gaan ze grondig te werk. Ze analyseren een korte film aan de hand van een analysekaart waarbij ze zoeken naar (aanwijzingen voor) risicovolle situaties. De CSI-analyse wordt afgesloten met een nabeschouwing: wie herkent zich in de hoofdpersoon? Hoe ga je om met groepsdruk?

De opvolgles kan het beste binnen een week na de gastles worden gegeven. Het lesplan en de benodigde materialen (filmmateriaal) zijn beschikbaar via de online handleiding. De inlog voor de handleiding wordt samen met de materialen meegestuurd.

 

Over de aanbieder

VeiligheidNL

Split the Risk! is een product van Stichting VeiligheidNL. VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie en zet zich al 40 jaar in om het leven van miljoenen mensen veilig(er) te maken door veilig gedrag in een veilige omgeving te stimuleren. Om impact te kunnen maken, richten we ons op de meest voorkomende en meest ernstige letsels, waar preventie belangrijk én mogelijk is. Dit doen we vanuit diverse programma’s waaronder Gehoorschadepreventie,  Verkeersveiligheid, en Kinderveiligheid. De gastlessen Split the Risk! worden gegeven door verkeersdocenten die door VeiligheidNL zijn getraind. 

https://www.veiligheid.nl/

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie