Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul

Split the Risk!

Les met gastdocent van VeiligheidNL

Afleiding speelt een belangrijke rol bij verkeersongelukken bij leerlingen. Ze luisteren meer naar muziek, kletsen veel en kijken tweemaal zo vaak op hun telefoon. Split the Risk! geeft met verschillende werkvormen inzicht in hun eigen persoonskenmerken, risicovol gedrag, de werking van het lichaam en manieren om risico’s te verkleinen.

Leerdoel

Split the Risk! Take a second is een lespakket gericht op risicogedrag door afleiding in het verkeer. Met Split the Risk! willen we leerlingen meer kennis en inzicht geven over risicovol gedrag in verkeer. Het programma heeft een positieve insteek. We willen leerlingen niets verbieden. Door vallen en opstaan wordt je immers wijzer. Maar, in sommige situaties, zoals in het verkeer, kan het levensgevaarlijk zijn om risico’s te nemen.

Met Split the Risk! willen we bij de leerlingen het volgende bereiken:
•     De leerlingen kunnen de risico’s van afleiding in het verkeer goed inschatten.
•     De leerlingen zijn zich bewust van de risico’s van afleiding in het verkeer.
•     De leerlingen zijn zich meer bewust van de gevolgen van afleiding in het verkeer.
•     De leerlingen weten dat ze zelf iets kunnen doen om afleiding in het verkeer te voorkomen.
•     De leerlingen kiezen er bewust voor om zich niet af te laten leiden wanneer zij deelnemen aan het
       verkeer.

Jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar hebben de grootste kans dat ze voor een letsel als gevolg van een verkeersongeval moeten worden behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling. De afgelopen jaren stijgt het aantal fietsongevallen onder 12-17 jarigen met letsel significant. Bijna de helft van de slachtoffers wijt het fietsongeval aan zijn eigen gedrag. Afleiding speelt hierbij een grote rol. Hierbij moet je denken aan ‘kletsen met anderen’, ‘in gedachten verzonken’, ‘luisteren naar muziek’ en ‘telefoneren, whatsappen en sms’en’. 

Opbouw les

1.    Introductie
Tijdens de introductie stelt de gastdocent zich voor en geeft uitleg over wat ze gaan doen. Ter introductie van de gastles wordt de Introductiefilm bekeken. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen over het thema afleiding in het verkeer.

2.    Persoonlijkheidstest
Samen met de gastdocent vullen de leerlingen de Persoonlijkheidstest in en worden de resultaten besproken. Loopt de ene leerling meer kans op een ongeluk dan de ander? En hoe uit zich dat in het verkeer?

3.    Het Testlab
Tijdens dit gedeelte experimenteren leerlingen in een veilig setting, op een praktische en uitdagende manier, hun zintuigen en reactievermogen in risicovolle situaties. Ze ontdekken de (on)mogelijkheden van hun zintuigen en hun eigen lichamelijke kwaliteiten.

4.    Afsluiting en evaluatie
Gezamenlijk wordt de les eerst klassikaal geëvalueerd. Vervolgens worden de leerlingen en de leerkracht gevraagd een kort evaluatieformulier in te vullen. Ook wordt er een korte vooruitblik gedaan op de vervolgles.

Alle opdrachten zijn in een handig en aantrekkelijk werkboekje gebundeld. De werkboekjes worden ongeveer een week voorafgaand aan de gastles naar de school verstuurd. 

Lesduur

De gastles duurt een blokuur.
Per locatie kunnen er per dag 2 tot 3 aansluitende gastlessen worden gegeven.
Per gastles kunnen 20-30 leerlingen deelnemen. 

Bijzonderheden les

De school dient voor de gastles de volgende voorbereidingen te treffen:

  • Ruim lokaal met digibord en internetverbinding (of vergelijkbare voorzieningen i.v.m. afspelen online filmmateriaal).


Foto's

Video's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

1 tot 2 lesuren door eigen docent

In de vervolgles gaan de leerlingen aan de slag met een CSI-analyse van een korte film. Eerst krijgen de leerlingen relevante achtergrondinformatie aangeboden via de Informatiekaarten Wat doen je zintuigen?, Wat zijn de risico’s? en Lichamelijke reacties.
Met behulp van de Analysekaart analyseren de leerlingen een korte film over afleiding in het verkeer? Hierbij gaan de leerlingen net zo grondig te werk als in de tv-serie Crime Scene Investigation.

De vervolgles kan het beste binnen een week na de gastles worden gegeven. Het lesplan en de benodigde materialen (filmmateriaal) zijn beschikbaar via de online handleiding. 


Over de aanbieder

VeiligheidNL

Split the Risk! is een product van Stichting VeiligheidNL. VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie en zet zich al ruim 35 jaar in om het leven van miljoenen mensen veilig(er) te maken door veilig gedrag in een veilige omgeving te stimuleren. Om impact te kunnen maken richten we ons op de meest voorkomende en meest ernstige letsels, waar preventie belangrijk én mogelijk is. Dit doen we vanuit de programma's Valpreventie, Gehoorschadepreventie, Sportblessurepreventie, Verkeersveiligheid, Productveiligheid én Kinderveiligheid.
De gastlessen Split the Risk! worden gegeven door VeiligheidNL getrainde verkeersdocenten. 

https://www.veiligheid.nl/