Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Luister'NS Spoorveiligheid

Les met gastdocent van NS-Reizigers

Luister’NS is hèt voorlichtingsprogramma van de Nederlandse Spoorwegen. Met als doel; een preventieve bijdrage leveren en veiligheidsincidenten voorkomen. Jongeren zijn zich vaak niet bewust van hun gedrag en de gevolgen daarvan. Spelen rondom het spoor, nog net even snel onder de slagbomen door terwijl deze dichtgaan. Dit zijn allemaal voorbeelden van onveilig en ongewenst gedrag. De oorzaken zijn (een combinatie van) haast, ongeduld, onverschilligheid, stoerdoenerij, rebellie, meelopen of verveling. Dat heeft niet alleen vertragingen en materiële schade tot gevolg, maar ook getraumatiseerde machinisten, invaliditeit bij jongeren en zelfs dodelijke ongevallen.
De voorlichting wordt gegeven door een koppel, bestaande uit: hoofdconducteurs, machinisten en veiligheid & service collega’s. Onze voorlichters nemen de jongeren mee in het effect van hun gedrag, door hun eigen verhaal en ervaringen op interactieve wijze met hen te delen. Welk effect heeft bepaald gedrag? Wat kunnen de gevolgen zijn voor hun toekomst? Is die spoorwegovergang an sich nou gevaarlijk? Of wordt de overweg door eigen toedracht onveilig gemaakt? 

Lesafbeelding

Leerdoel

Het lesmateriaal heeft tot doel jongeren bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme bij het spoor. De jongeren worden op verschillende manieren geconfronteerd met de gevolgen van gevaarlijk gedrag, om zo hun gedrag op positieve wijze te beïnvloeden. 

Opbouw les

Het programma start met een rollenspel. De hoofdconducteurs stellen daarin gewenst en ongewenst gedrag aan te orde en maken leerlingen bewust van wat gedrag teweeg kan brengen. De hoofdconducteurs vertellen uit eigen ervaring om de voorlichting kracht bij te zetten. 

Lesduur

90 minuten (2 lesuren). Maximaal 3 lessen per dag.

Bijzonderheden les

Les wordt in de klas gegeven. digibord en beamer noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de mentor vooraf aandacht besteedt aan het onderwerp. Dit kan aan de hand van de docentenhandleiding die men kan aanvragen bij het Begeleidingsteam in Utrecht. Ook kan er een poster in de week voorafgaand aan de voorlichting in de klas of hal van de school worden opgehangen.

Reserveer les

Thema's

Fiets
OV
Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
MBO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Planning
= les gepland
Over de aanbieder

NS-Reizigers

Luisteris is een voorlichtingsprogramma van NS en is opgericht in 1995. Twee machinisten of twee hoofdconducteurs geven voorlichting om jongeren bewust te maken van de risico’s van onveilig gedrag op en rond het spoor. Zij leren welke keuzes jongeren kunnen maken om onveilige situaties voor zichzelf en de omgeving te voorkomen.

https://www.ns.nl/over-ns/luisterns

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie