Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Crash Investigation – Social Detectives

Les met gastdocent van 1801 jeugd & onderwijsadvies

Onderzoek een verkeersongeluk met je eigen onderzoeksteam…. 

Crash Investigation - Social Detectives is een gastles voor eerste en tweedejaars leerlingen van het Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO en heeft als doel leerlingen meer bewust te maken van de gevaren van verkeersdeelname. Door de leerlingen op een objectieve afstandelijke manier op verkeersdeelname te laten reflecteren, wordt het risicobewustzijn vergroot. Tijdens deze les wordt aandacht besteed aan een aantal soorten risicogedrag. Aan bod komen: muziek luisteren, telefoongebruik in het verkeer, afleiding, fietsonderhoud, omgevingsbewustzijn en algemene gevaarherkenning.


Lesafbeelding

Leerdoel

De leerlingen hebben inzicht in risicoverhogende factoren en zijn zich bewust van hun eigen verkeersgedrag. 

De leerlingen bespreken met elkaar de bereidheid om zich door veiligheidsoverwegingen te laten leiden bij het maken van keuzes.


Opbouw les

De gastles draait om het politieonderzoek van een ongeluk en de plek waar dit is gebeurd. De crashscene is nagebootst en elk politieteam onderzoekt wat de oorzaken zijn van dit ongeluk. Bewijsstukken zoals een fietsonderzoek, geluidstest, ooggetuigenverklaringen, crashscene onderzoek, worden beluisterd en bekeken, fysiek en online. Vervolgens worden de conclusies van ieder politieteam klassikaal besproken en de bewijzen met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt wat er is gebeurd en wat er mis is gegaan. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om de leerlingen in groepjes een vlog te laten maken en aan elkaar te tonen vanuit verschillende perspectieven.

Lesduur

2 lesuren (80-120 minuten), eventueel uit te breiden tot 3 lesuren. In dit extra lesuur kunnen leerlingen een Vlog maken over afleiding in het verkeer.

Bijzonderheden les

Deze les wordt gegeven door twee verkeersdocenten. Tijdens de gehele les is een docent van school ter ondersteuning aanwezig. 

Nodig: beschikbaarheid over twee nabijgelegen lokalen en een gang/halletje. Eén van de lokalen dient voorzien te zijn van een digibord/ beamer met geluid en een setting van tafels en stoelen in vier groepjes . In het andere (zo goed als lege) lokaal/ruimte wordt een crashscene nagebouwd.

Beschikbaarheid over zes leerling-laptops of Chromebooks òf wifi-codes voor 6 devices die worden meegenomen door de verkeersleerkrachten. 

Video's

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Reserveer les

Thema's

Fiets
Afleiding
Verkeersgedrag
Schoolroutes

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Planning
= les gepland
Opvolgles

Elke leerling krijgt tijdens de eerste les een dossier om aantekeningen in te maken. De laatste bladzijde van het dossier bevat een aantal verdiepingsvragen. Aan de mentor wordt gevraagd om deze vragen (zie bijlage) na 2 á 3 weken met de leerlingen te bespreken.

Over de aanbieder

1801 jeugd & onderwijsadvies

Miriam van der Geest is sinds 2005 werkzaam als verkeersleerkracht in dienst van 1801 jeugd & onderwijsadvies. Vol passie en vuur doet ze er alles aan om het verkeer veiliger te maken. Bij deze les worden leerlingen zich in ieder geval bewust dat ze zelf kiezen hoe ze zich gedragen of hoe ze handelen.

http://www.1801.nl

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie