Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul, ga naar de homepage

Help jongeren stoppen met appen op de fiets. Doe je mee met het onderzoek?

Scholen gezocht voor experiment met een oplossing voor appen op de fiets.
Op 1 juli 2019 is het appverbod op de fiets van kracht. Voor jongeren vraagt dat een grote verandering in hun (gewoonte)gedrag. 71% van de jongeren van 14 t/m 17 jaar gebruikt zijn telefoon op de fiets. 

TeamAlert, SWOV en Interpolis ontwikkelden een interventie die jongeren helpt om hun telefoon niet te gebruiken op de fiets. Zij willen het effect van deze interventie toetsen in een wetenschappelijk experiment. Als het onderzoek een positief resultaat heeft, zal deze interventie beschikbaar zijn voor alle fietsende jongeren in Nederland. 

Vindt jouw school het ook belangrijk dat de leerlingen veilig fietsen? Meld je dan nu aan voor het experiment! 

We zoeken 3 scholen die meedoen aan het experiment 

Bij 2 van deze scholen vragen we leerlingen om de interventie te gebruiken en hun ervaringen met ons te delen. De leerlingen van de andere school zijn controlegroep. 

Doe je mee aan het experiment? Dit vragen we van jullie leerlingen: 
Alle leerlingen (van alle 3 de scholen dus) krijgen dezelfde vragenlijsten

  • Een vragenlijst voor het experiment.
  • Een vragenlijst na het experiment. 
  • De experimentgroepen gebruiken ongeveer 4 weken een speciale app

Dit vragen we van jullie school
Vóór de zomervakantie moeten de leerlingen die meedoen aan het experiment bij ons ingeschreven zijn. Omdat SWOV in de zomervakantie de voorbereidingen voor het experiment doet. Verder:

  • Vragen we je om een e-mail naar de ouders te sturen. Hierin staat informatie over het experiment en geven ouders toestemming voor de deelname van hun kind.
  • Komt er een e-mail voor de leerlingen waarmee ze zich voor het experiment kunnen inschrijven. 
  • Bij 1 van de 3 scholen geeft TeamAlert een les over telefoongebruik op de fiets.

Wij zorgen voor alle e-mails, de inschrijfmodule en wat verder nodig is voor het experiment. Hier hoef je als school niets voor te doen. Uiteraard volgen we alle regels op omtrent privacy en zorgen we ervoor dat gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele leerlingen.

Het experiment willen we starten in de 2e schoolweek na de zomervakantie 

De doorlooptijd van het experiment is 7 weken. We verwachten in januari 2020 de uitkomsten van dit experiment.

Interesse? neem contact op met gmjm@interpolis.nl 

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie